Bygger digitaliseringslandslag

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Bygger digitaliseringslandslag

En seier for både næringslivet og forskningen, sier konserndirektør Morten Dalsmo i Sintef. 

Konserndirektør Morten Dalsmo i Sintef er klar til å bygge digitaliserings­­landslag Foto: Sintef

– Gjennom egne forskningssentre skal den nye regjeringen digitalisere Norge. Dette betyr at den følger opp Digital21 sin anbefaling om å opprette forskningssentre for næringsdrevet digitalisering på områder som kunstig intelligens, stordata, tingenes internett og autonome systemer. Dette er en seier for både næringslivet og forskningen, sier konserndirektør Morten Dalsmo (bildet) i Sintef. 

– Sammen med partnere i akademia og næringslivet skal vi bygge digitaliseringslands­lag. De nye forskningssentrene vil operere på tvers av næringer og bransjer, slik at aktørene kan lære av hverandre. De vil også være komplementære til andre ordninger som Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) og Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME). 

Les mer om følgende emner: