MIljøvennlige havvindservice-skip

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

MIljøvennlige havvindservice-skip

Thruster-teknologi fra Kongsberg Maritime skal bidra til at de to nye serviceskipene for havvind til rederiet Norwind Offshores skal bruke minst mulig energi. Fartøyene skal bygges av Vard.

De to nye skipene til Norwind Offshores skal leveres i andre kvartal 2023 og tredje kvartal 2024

PM-thrustere bidrar til bedre manøvrering, redusert støy om bord i fartøyet og i sjøen og høyere propulsjonseffektivitet. Det siste betyr redusert energiforbruk og miljøutslipp.

– Sammenlignet med konvensjonell thrustere blir driftskostnadene betydelig redusert. Nybyggene er utviklet for avanserte maritime operasjonen knyttet til offshore havvindparker, sier CEO Svein Leon Aure i Norwind Offshore.

Ottar Ristesund, SVP Sales Propulsion & Engines i Kongsberg Maritime, forteller at dette er selskapet sin andre kontrakt på PM-thrustere til offshorevind-markedet på kort tid.

– Også Rem offshore skal bygge et slikt skip hos Vard. På hvert at de to skipene til Norwind Offshore skal det installeres to PM hovedpropeller, to PM tunnel thrustere og én swing-up thruster.

Les mer om følgende emner: