Bygger IoT-nett

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Bygger IoT-nett

Sammen med BKK Digitek og Eidsiva Bredbånd skal Last Mile Solutions bygge LoRaWAN-nettverk, som er spesielt tilpasset smarte byer og kommuner. Dette betyr at de to selskapene går inn på eiersiden i Last Mile Solutions.

LORAWAN-AKTØRER. Adm. direktør Trond Skjellerud (t.v.) i Eidsiva Bredbånd, adm. direktør Marianne Styrman i Last Mile Solutions og adm. direktør Erik Korvald i BKK Digitek satser på IoT-nett

– Vi er i gang med å bygge et radiobasert nettverk i Innlandet og Vestland. Målsettingen er at dette skal bli landsdekkende. Bergen kommune bygger løsninger basert på data fra sensorer i LoRa-nettverket vi etablerer der, sier adm. direktør Marianne Styrman i Last Mile Solutions.  

Enklere teknologi

– De fleste datatransportbehov i en smartby eller kommune trenger ikke båndbredden 5G kan tilby. Her kan det være mer hensiktsmessig å bruke et nettverk tilpasset sensorer, som leverer små datamengder i gitte intervaller. 

– Mange kommuner og selskaper kan klare seg med enklere teknologi. De aller fleste tjenestene i en smartby er basert på data innsamlet fra sensorer på steder med vanskelige dekningsforhold, som kummer, kjellere og betongbygg. Siden de sender små datamengder til gitte tidspunkt krever de liten båndbredde. LoRaWAN er en kostnadsmessig mer effektiv løsning. Her er det ikke SIM-kort og abonnement basert på datakvoter, slik som i 5G-nettet. 

Raskere utbygging

Adm. direktør Erik Korvald i BKK Digitek forteller at mange kommuner og selskaper de siste årene har etterlyst et IoT-alternativ.  

– Mange er nysgjerrige på hvordan sensorteknologi kan skape en smartere arbeidshverdag.  

Adm. direktør Trond Skjellerud i Eidsiva Bredbånd sier at samarbeidet kan øke bruken av IoT-løsninger.  

– Dette er en forholdsvis enkel utbygging. Vi kan raskt sette opp et nett i en kommune.  

Omsider IoT

Styrman fastslår at selv om IoT (Tingenes Internett) har vært på markedet lenge, er det ikke blitt noen stor utbygging av tjenester basert på denne teknologien.  

– Når satsingen til teleselskapene på 5G kompletteres med en omfattende LoRaWAN-utbygging, får virksomhetene infrastrukturen de trenger for å gjennomføre sine smartby-konsepter. Etter hvert som infrastrukturen bygges ut, forventer vi en betydelig bredere IoT-satsing. 

Les mer om følgende emner: