Bygger nytt byrom

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Bygger nytt byrom

– Med oppgraderingen av driftsbasen for T-banen på Etterstad i Oslo, legger vi også til rette for å utvikle nærområdet til et attraktivt og mer tilgjengelig byrom. Dette vil dessuten bidra til en effektiv knutepunktfortetting til Helsfyr t-banestasjon, sier Magnus Hellerud Rongve, direktør for eiendom og kommersiell utvikling i Sporveien.

Sporveien skal utvikle området rundt driftsbasen på Etterstad i Oslo Illustrasjon: Sporveien/Pir 2/Lulce Atelier

– Målsettingen er å åpne området, og skape løsninger som knytter Helsfyr, Bryn og Etterstad tettere sammen. Planene gjelder også bygging av boliger, kontorer, næringsarealer, kulturarenaer og grønne parkanlegg.

– Basen på Etterstad er ett av to anlegg for vedlikehold av T-banen. Herfra skjer vedlikehold av spor, strømforsyning, signalanlegg, vask av stasjonsanlegg og snørydding. Oppgraderingen er nødvendig for å øke satsingen på kollektivtransport, flere avganger og utvidelsen av t-banenettet med Fornebubanen i 2029.

– Det er sjelden det blir gjennomført slike prosjekter i Norge. Vi er opptatt av å utforske kombinasjonen av Sporveien sine driftsfunksjoner og samfunnsnyttige formål.

– Plasseringen tett på kollektivknutepunkt gjør arealene ekstra attraktive, og naturlige for en fortetting og høy grad av utnyttelse. Dette er nødvendig om Oslo skal klare å vokse innenfor bærekraftmålene som er satt.

Les mer om følgende emner: