Bygginvesteringer på 7,3 milliarder

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Bygginvesteringer på 7,3 milliarder

– Kostnads- og arealeffektivisering, digitalisering og hensynet til klima og miljø preget våre aktiviteter i 2020. Investeringene var på 7,3 milliarder kroner, sier adm. direktør Harald Vaagaasar Nikolaisen i Statsbygg.

Agder Fengsel

Agder Fengsel er ett av magne Statsbygg-prosjekter Foto: Statsbygg

– Driftsresultatet på 3,8 milliarder kroner, som er betydelig høyere enn budsjettert, kan forklares med rekordhøye salgsgevinster. Blant annet var Brøset i Trondheim og Trekanttomten på Aker Brygge i Oslo store eiendomssalg. 

– Til tross for et svært krevende år har vi holdt aktiviteten i gang på byggeplassene. For å dempe konsekvensene av koronasituasjonen startet vi en likviditetsdugnad. Her betalte vi i fjor fakturaer for rundt to milliarder før forfall. 

– I 2020 ferdigstilte vi 15 byggeprosjekter, mens 91 prosjekter var i arbeid. Vi har brukt mer enn 1 milliard kroner til vedlikehold. I dette inngår ekstra bevilgninger til en tiltakspakke som følge av koronasituasjonen for å holde aktiviteten oppe i byggenæringen. 

Les mer om følgende emner: