Datasentre kan tjene millioner på å støtte kraftnettet 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Datasentre kan tjene millioner på å støtte kraftnettet 

– Sammen med Microsoft og Statkraft har vi kartlagt hvordan energireserver i datasentre kan stabilisere kraftnettet, og bidra til å øke energimengden fra fornybare kilder, sier adm. direktør Jon Helsingeng i Eaton Norge.

ENERGIRESERVER. - Data­sentre har store energi­reserver som blant annet kan brukes ved strømbrudd, sier adm. direktør Jon Helsingeng i Eaton Norge

– For at Norge og resten av Europa skal lykkes med overgangen til fornybare energi­kilder, trengs et kraftsystem der ulike aktører samspiller som en integrert del av kraftsystemet. 

– Datasentre, som er sentralt i nesten alt som blir gjort i det digitale samfunnet, har store energireserver som eksempelvis kan brukes ved strømbrudd.  

Kritisk rolle

– En studie BloombergNEF (BNEF) har gjennomført i samarbeid med Eaton og Statkraft konkluderer med at økningen i antall datasentre i Norge og Europa vil spille en kritisk rolle for å lykkes med elektrifisering, der energikildene er fornybare. 

– Hvordan datasentre kan støtte kraftnettet og øke andelen energi fra fornybare kilder er lite kjent. BNEF-rapporten viser at datasentrene her er en ressurs. Denne er ikke godt nok utnyttet. 

– Studien tar for seg forventet vekst av datasentre i fire markeder, blant annet Norge, og hva dette betyr for kraftnettet. Undersøkelsen viser at datasentrene totalt kan gi en fleksibilitet på 16,9 GW. Dette gjøres med avbruddsfri strømforsyning (UPS-er), reservebatterier og lastskifting. 

– Denne energien er mer enn anleggene trenger selv. Dette gjør datasentrene til ideelle bidragsytere til fleksibilitetsmarkedet. Enten med å redusere mengden strøm de selv bruker i perioder, eller selge overskuddsstrøm tilbake til strømnettet. 

– Datasentre kan også støtte kraftnettet med UPS-er med FFR-teknologi (fast frequency response). Dette er en hurtigreserve som aktiveres på omtrent et sekund for å hindre frekvensfall på mindre enn 49 Hz ved store feil i kraftsystemet. 

– Studien viser at UPS-systemene til datasentrene kan være nok til å møte FFR-behovet i Norge. 

Milliardsatsing på datasentre

Helsingeng påpeker at BNEF-rapporten også støttes i et pilotprosjekt Eaton har gjennomført sammen med Microsoft.  

– Beregninger tyder på at datasentrene kan tjene inntil 1,5 millioner kroner per megawatt som sendes tilbake til kraftnettet. Pilotprosjektet ble gjennomført på Microsoft Innovation Center i Virginia i USA. Her ble UPS-ene programmert til å reagere på tilstanden på nettet, når datasentrene skal motta, lagre og sende strøm tilbake på nettet. 

– Microsoft ser på hvordan de kan bruke løsningen i flere prosjekter. Vi håper flere følger etter. I perioden 2019-2020 ble det investert 2,7 milliarder kroner og etablert 18 nye datasentre i Norge. 

Les mer om følgende emner: