Demonterbar ­trebygning

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Demonterbar ­trebygning

Det 3 000 m2 store trebygget HasleTre i Oslo, som skal være ferdig i 2022, er demonterbart.

HasleTre, demonterbar trebygning

Trebygget HasleTre er demonterbart, slik at det kan gjenbrukes i andre prosjekter

Utbyggerne Höegh Eiendom og AF Eiendom fremhever at det i fremtiden kan gjenbrukes i andre prosjekter. 

– Vi er svært opptatt av ombruk og sirkulærøkonomi. I dette bygget går ingen materialer til spille, sier energi- og miljørådgiver Line Røseth Karlsen i Höegh Eiendom. 

– Med HasleTre tar vi sirkulærøkonomi og ombruk til et nytt nivå. Vi skal være blant de ledende på bærekraftutvikling i eiendomsbransjen. Å omstille seg til sirkulærøkonomi er en viktig del av dette arbeidet.  

Ole Blaauw Johansen i AF Eiendom forteller at HasleTre er i tråd med selskapet sin målsetting om å halvere sine klimagassutslipp innen 2030.  

– Vi har i lengre tid arbeidet med klimagassberegninger i våre prosjekter. Økt bruk av treverk og tilrettelegging av ombruk trekker oss i riktig retning. 

I bygget er det også planlagt en takhage, som både blir en biotop for dyrking og et godt sted å oppholde seg.  

Les mer om følgende emner: