Den største vannkraftoppgraderingen på 40 år

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Den største vannkraftoppgraderingen på 40 år

Gjennom felleseide Lyse Kraft har Lyse og Hydro søkt konsesjon om å oppgradere de 60 år gamle kraftverkene i Røldal-Suldal med fem nye vannkraftverk, som vil mer enn doble effekten fra 630 til 1 280 MW.

Kraftsentralen på Nesflaten i Suldal kommune Foto: Lise Bjelland, Lyse

Samlet kan investering bli på inntil åtte milliarder kroner, med byggestart tidlig i 2027.

– I nasjonal målestokk er dette et svært stort prosjekt. Med konsesjon kan vi sette i gang den største oppgraderingen på 40 år. Siden utbyggingen i stor grad skjer inne i fjellet får det begrensede miljøkonsekvenser, sier konsernsjef Eimund Nygaard i Lyse.

Kraftverket i Røldal-Suldal (RSK) består av ni stasjoner. De ble bygget for en annen tid og et annet samfunnsbehov, og gir liten fleksibilitet til å tilpasse energiproduksjonen.

Derfor vil Lyse og Hydro ruste opp kraftverkene slik at vannkraften kan tilpasses samfunnets behov. Med økt produksjon fra kilder som vind og sol blir denne fleksibiliteten enda viktigere.

– For å lykkes med det grønne skiftet i Norge trengs det mer fornybar energi. Da må vi hente ut potensialet i vannkraften. Nye og oppgraderte vannkraftverk i Røldal-Suldal er viktig for å sikre et mer robust energisystem som kommer både industrien, klimamålene og samfunnet til gode, sier konserndirektør Arvid Moss i Hydro Energi.

Kraftverkene i Røldal-Suldal ble bygget av Hydro på midten av 1960-tallet for å forsyne Karmøy metallverk med fornybar energi. I dag er dette den mest klima- og energieffektive aluminiumsproduksjonen i verden.

Byggeperiode på seks-åtte år

Lyse og Hydro forventer at 150-250 personer vil arbeide på prosjektene i en byggeperiode på seks-åtte år. Oppgraderingen vil samtidig bidra til å utløse nødvendige oppgraderinger av nett- og effektkapasitet, som blir viktig for lokal industri og næringsliv.

Les mer om følgende emner: