Det blir ingen solskatt

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Det blir ingen solskatt

Regjeringen dropper å skattlegge husholdninger og borettslag for salg av overskuddsstrøm.

Regjeringen dropper å skattlegge husholdninger og borettslag for salg av overskuddsstrøm

– Full seier for de som har investert i solcelleanlegg og for NHO Elektro sine medlemsbedrifter, sier Andreas Strømsheim-Aamodt i NHO Elektro.

Dette skriver NHO Elektro på sine nettsider. 

Regjeringen foreslår regler som i praksis innebærer at salg av overskuddsstrøm fra boliger og fritidsboliger, inkludert de som eies i borettslag og sameier, ikke vil bli underlagt skatt. Med det fjernes usikkerhet om lønnsomhet i investeringer i solkraft på privat eiendom.

– Denne avklaringen har vi ventet på, og er viktig for å fremme solkraft til private husholdninger, sier Strømsheim-Aamodt som er fagsjef for næringspolitikk i NHO Elektro.

Regjeringens beslutning om å unngå å skattlegge alt salg av overskuddsstrøm sikrer nødvendig forutsigbarhet og fjerner en barriere for investeringer, noe som avgjørende skal vi nå Stortingets mål om 8 TWh solkraft i 2030.

Helt konkret foreslår regjeringen, etter innspill fra NHO Elektro og forbrukerorganisasjonene, og med politisk påtrykk fra SV, Høyre og resten av Stortinget, at ved salg av overskuddstrøm innføres en skattefri beløpsgrense på 10 000 kroner per år, og et sjablongfradrag på 15 prosent i overskytende inntekt. Ved strømpris på salg på 1 krone per kWh vil det gjennomsnittlige solkraftanlegget i Norge selge overskuddstrøm for under halvparten av grensen. NHO Elektro anser derfor at forslaget vil medføre at inntekt ved salg av overskuddsstrøm fra egen bolig/fritidseiendom blir skattefri. Over tid forutsetter NHO Elektro  også at beløpsgrensen indeksreguleres.

– Forutsigbarheten som nå er etablert om at det ikke blir skatt, er avgjørende for å mobilisere over 200 000 private husholdninger til å investere i og utnytte solenergi til eget bruk og til deling med naboer, sier Andreas Strømsheim-Aamodt i NHO Elektro.

Les mer om følgende emner: