Det blir strømkrise

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Det blir strømkrise

– Nok strøm til rimelige priser var en gang et konkurransefortrinn for Norge. Nå er den fordelen i ferd med å forvitre og vi risikerer et kraftunderskudd, sier Andreas Strømsheim-Aamodt i Nelfo. Les hva Nelfo mener politikerne bør gjøre for å unngå strømkrisen.

Andreas Strømsheim-Aamodt, fagsjef for næringspolitikk i Nelfo

– Vi som nasjon kan ikke belage oss på at det skal komme ekstremvær og fyller opp vannmagasinene hver høst. Vi må ha en bedre plan for hvordan vi skal sikre at vi har nok kraft, sier Andreas Strømsheim-Aamodt, fagsjef i Nelfo.

Dette vil Nelfo være tydelig på i høringen i Energi og miljøkomiteen på Stortinget i forbindelse med neste års statsbudsjett.

Strømprisutvalget sier i sin rapport at det eneste myndighetene kan gjøre for å sikre akseptable strømpriser er å stimulere til et solid kraftoverskudd, men i følge NVEs langsiktige kraftmarkedsanalyse går det mot en stadig mer anstrengt kraftbalanse og økte strømpriser.

I LO og NHOs felles strategi for energieffektivisering og lokal kraftproduksjon, hvor Nelfo har vært en premissleverandør, viser til at det grønne skiftet stort sett begrenser seg til kraftforsyning og industri. For mange av Nelfos medlemsbedrifter er det et behov for å sørge for at vi også tar ut potensialet som ligger hos forbrukerne.

– Problemet nå er at folk i alt for liten grad gjennomfører lønnsomme tiltak for energieffektivisering. Hvis alle hadde gjort lønnsomme tiltak for energieffektivisering så ville jo potensialet vært 0 TWh – og ikke 24 TWh som NVE har regnet seg frem til, sier Strømsheim-Aamodt.

Nelfos anbefalinger til prioriteringer i statsbudsjettet
  • Det bør bevilges 1 milliard kroner til energieffektivisering og solkraft i husholdninger gjennom Enova. Midlene bør øremerkes til energitiltak gjennom en utvidelse av Enovatilskuddet for småhus og fritidsbolig og utvidelse av det nyopprettede programmet for borettslag og sameier.
  • Sistnevnte bør gjøres rettighetsbasert fremfor konkurransebasert slik det er i dag og sikres finansiering frem til 2030.
  • Det bør bevilges 1 milliard kroner til modne tiltak for energieffektivisering og solkraft i yrkesbygg. Dagens nyopprettede program bør gjøres rettighetsbasert fremfor konkurransebasert slik det er i dag. Ordningen sikres varighet og finansiering frem til 2030.
  • Nelfo støtter regjeringens forslag til 300 millioner kroner til energitiltak i kommunale boliger/bygg fra Husbanken.
  • Nelfo støtter regjeringens forslag til bevilgning på 15 millioner kroner for å styrke arbeidet med energieffektivisering hos DiBK, Husbanken og NVE
  • Nelfo støtter regjeringens forslag til å øke bevilgningene til energimyndighetene med 140 millioner kroner, noe som vil kunne gi opp mot 80 nye stillinger. Med dette sikres en nødvendig økning i kapasiteten knyttet til behandling av konsesjonssøknader for nye nettinvesteringer og fornybar kraftproduksjon.
  • Nelfo støtter regjeringens forslag om å fjerne høyprisbidraget på vannkraft og vindkraft. Dette vil være viktig for å stimulere til utbygging av økt effektkapasitet i kraftforsyningen, noe som er nødvendig i et marked der andelen uregulerbar vind- og solkraft øker.

Les mer om følgende emner: