Det første sirkulære bygget i Norge

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Det første sirkulære bygget i Norge

– Kristian Augusts gate 13 (KA13) i Oslo er det første prosjektet som forplikter seg til FutureBuilt sine kriterier for sirkulære bygg, sier Per Ola Ulseth, direktør prosjektutvikling i eiendomsselskapet Entra.

OMBRUKSBYGG. Med KA13 ønsker Entra å bidra til en bærekraftig byggenæring. Ifølge selskapet er dette det første sirkulære bygget i Norge. Det har også har fått DOGA Hedersmerket Foto: Kyrre Sundal/MAD Arkitekter

– Her har vi gjort nybrottsarbeid og skapt innovasjon for mange typer ombruk. Med inntil 80 prosent gjenbruk av materialer sparer bygget miljøet for 70 prosent i CO2-utslipp. Bygningen skal også vedlikeholdes etter sirkulære prinsipper og ombruk. 

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup, som også åpnet bygget, fastslår at byggebransjen står for 40 prosent av det globale energiforbruket og klimagass­utslippene.  

– Her er det et stort potensial for å bli mer bærekraftig. Ombruk av byggematerialer er viktig for å få til dette. KA13 er et forbilde for hele næringen. For å få flere slike prosjekter vil vi gjøre det enklere å komme i gang. Det skal vi blant annet gjøre med å gå foran og bidra til et marked for ombruk av byggevarer. 

Bærekraftig byggenæring

Ulseth sier at KA13 har gjort gjenbruk til et tema for hele byggebransjen. 

– Prosjektet har vært en reise langs en lite opptråkket løype, med mange avstikkere underveis. Vi har søkt etter materialer fra rivningsklare bygg over hele byen. Brukte materialer er gode som nye byggeklosser. Med et motstridende regelverk kan de også være bremseklosser.  

– Vi skal bidra til en bærekraftig byggenæring. KA13 har verken vært enkel eller billig å gjennomføre. Målsettingen har vært å vise at ombruk både er mulig og kan lønne seg. Sammen med Scenario interiørarkitekter MNIL, Mad arkitekter og Spaces som er leietaker av bygget, har vi vist vei for resten av bransjen. 

– Erfaringer fra KA13 er på vei inn i andre prosjekter. Det har også vært viktig i arbeidet med å endre regelverket, slik at det blir enklere med ombruk av byggematerialer. 

Overoppfylte ombruksgraden

Prosjektleder Håvar Haugen Espelid i Entra er aller mest stolt av at ombruksgraden i prosjektet ble overfylt.  

– Det har vært et fantastisk engasjement og innsats fra alle involverte. I neste prosjekt må vi sikre bedre tilgang på brukte byggevarer. Med KA13 måtte vi hele tiden veie for og imot, sett opp mot fremdriften i prosjektet. Siden det var utfordrende å få tak i dokumentasjon, burde vi gitt slipp på enkelte produkter og løsninger tidligere. 

Imponert

Rasmus Reinvang, byråd for byutvikling i Oslo, sier at ombruk er ressurseffektivt samtidig som det gir byen mer sjel.  

– I KA13 har gjenbruk vært med i hele prosessen fra arkitekt, via riveentreprenør til bygg og innredning. Jeg håper dette inspirerer til flere slike prosjekter. Det er også gledelig at regjeringen vil forbedre regelverket, og legge bedre til rette for at ombruk kan bli gjengs i alle byggeprosjekter. 

Læringsarena

Anne Solgaard, leder for kompetanseheving i Grønn Byggallianse, sier at ombruk i bygge- og eiendomsmarkedet er innovasjon i praksis.  

– De omfattende endringene kan kun skje med å dele kunnskap. Entra deler sine i blant annet en erfaringsrapport på områder som arkitektur, interiør, byggteknikk, rør, ventilasjon, elektro, heis og landskap. 

Grønn Byggallianse og FutureBuilt, som har flyttet til KA13, skal sammen med Entra og utleier Spaces gjøre bygget til en læringsarena når det gjelder ombruk i bygge- og eiendomsmarkedet.

Les mer om følgende emner: