Digital kickoff for digital opplæringsplattform 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Digital kickoff for digital opplæringsplattform 

– Koronarestriksjonene satte en stopper for Elflix-kickoffen på Colosseum kino i Oslo i slutten av januar. Da måtte vi snu oss rundt og kjøre en heldigital lansering, sier markedssjef Gjermund Hovde i Nelfo.
– Av de 150 som var invitert til den planlagte kickoffen, meldte 120 seg på det digitale alternativet.

KOMPETANSEPÅFYLL. Elflix legger til rette for kompetansepåfyll når og hvor det passer den enkelte i en travel hverdag. Plattformen gir tilgang til hundrevis av digitale kurs.

– Vår videobaserte opplæringsplattform er fremtidens kompetanseportal. En årspris tilsvarende prisen for et dagskurs i klasse­rom, gir tilgang til hundrevis av digitale kurs.  

Kompetanse er ferskvare

Elflix er utviklet i samarbeid med Videocation, som har spesialisert seg på digital opplæring.  

– Kompetanse får stadig kortere levetid. Behovet for kontinuerlig opplæring og oppdatering øker. Derfor må kompetanseutvikling tilbys på en måte som passer inn i arbeidshverdagen, sier adm. direktør Marius Olsen i Videocation.  

– Teknologiutviklingen går stadig raskere. Å gjøre en god og ­kvalitetssikret jobb krever oppdatering. For elektrofagene blir dette stadig mer merkbart i forbindelse med digitaliseringen og elektrifiseringen av samfunnet.  

– Smarte hus og installasjon av elbilladere i garasjen er eksempler på teknologiutvikling som krever ny kompetanse for å tilby gode tjenester til kundene.  

Digital læring pusher holdbarhetsdatoen

Olsen opplyser at Videocation tilbyr 200 kurs, fordelt på 14 fagområder.  

– Vi arbeider mot mange bransjer, og lanserer nye kurs hver uke. Dette gjelder alt fra grunnleggende kunnskap på ledelse, økonomistyring og markedsføring, til bærekraft, digitalisering og cybersikkerhet. Med tanke på stadig flere datainnbrudd, er sistnevnte meget aktuelt. Dette påvirker også oppgavene og forventningene til elektrikerne.   

– Samarbeidet med Nelfo er spennende. Med Elflix setter de et solid fotavtrykk, med en moderne og abonnementsbasert løsning. Jeg tror aktører på andre fagområder vil se på Nelfo som en rollemodell.  

Hvordan skal digitale læringsplattformer utvikles? 

– Uansett yrke er det viktig å «pushe holdbarhetsdatoen» for kompetansen sin og være oppdatert. Derfor blir digitale læringsplattformer en stadig viktigere del av kunnskapsutviklingen. Det trengs verktøy som gjør det mulig å få faglig påfyll når og hvor det passer den enkelte i en travel hverdag.  

– Hva med spillbasert læring? 

– Det er en læringsform som vi sammen med vår samarbeidspartner apprend.ly har integrert i Elflix. Dette er en morsom måte å lære på. Samtidig er det viktig å tilby et trygt miljø, der brukerne kan teste og feile på oppgaver som er potensielt risikofylte i den virkelige arbeidshverdagen.   

SPILLBASERT OPPLÆRING. Elflix tilbyr også spillbasert læring. Her skal det skapes en treningsarena, der det å gjøre feil ikke innebærer noen fare 
Rask oppdatering

– Vi skal også satse mer på nanograder, som ikke gir studiepoeng. Her setter vi sammen pakker av ulike kurs, tester og simuleringer i en miniutdannelse. Dette er en rask oppdatering av viktig, yrkesrelevant kompetanse, der deltakerne også får kursbevis når nanograden er bestått.  

– Slik kompetanseheving er mye mer effektiv og gjennomførbar i en travel arbeidshverdag, der det ikke er hensiktsmessig å sette seg på skolebenken og være borte fra jobb i dager eller uker. 

Får gjenåpningen av samfunnet etter pandemien betydning for etterspørselen etter digitale kurs? 

– Det sosiale er viktig. Hvordan vi forbereder oss til fysiske samlinger blir endret. Trolig blir det en annen form for blandet læring. Det vil si samlinger der deltakerne på forhånd har satt seg inn i det grunnleggende, med videokurs eller digitale læringsverktøy. Med å gå rett på de viktige diskusjonene, er det mye tid å spare. Digital læring er en viktig del av miksen i fremtiden for å lykkes med all læring.  

– Nanogradene vi tilbyr gjør det mulig å ta en serie på fire-fem kurs på et fagområde i løpet av uker eller noen få måneder.  

God respons

Når Elmagasinet snakker med Hovde i midten av februar, er han godt fornøyd med statusen på Elflix.  

– Etter kickoffen fikk 150 brukere tidlig-tilgang til portalen. Det offisielle salgsstartskuddet gikk 15. februar. Selv om Elflix er tilgjengelig for alle, får medlemm­ene selvfølgelig ekstra fordeler.  

– Nelfo-bedriftene har tilgang til grunn­nivået inkludert i medlemskontingenten. Med Nelfo-konto har de tilgang til utvalgte kurs, blant annet infovideoer om det å være medlem, og hvilke produkter og tjenester vi tilbyr. Introduksjonskurs om Febdok og Eldata inngår også i grunnpakken, i tillegg til kurs om batterier, solceller og elbillading.  

Elbillading

– I Febdok-kurset er det lagt inn en spilldel. Det gjør læringsopplevelsen mer levende, samtidig som brukeren kan øve risikofritt på farlige oppgaver. Oppgaven i spillet går ut på å dimensjonere en garasje, der det skal installeres elbillader. Her går spilleren på befaring med avatarer, som her er en bonde og hunden hans.  

– Dette er et lavterskelspill, der spilleren klikker seg gjennom en dialog med bonden. Samtidig blir det poengtert en del viktige momenter, som ofte blir misforstått. 

Ekom

– Nkom har også gitt tilgang til kurset «Byggeklosser i den digitale grunnmuren». Her gir 22 informasjonsfilmer innføring i Nkom sine ansvarsområder, med spesiell oppmerksomhet på elektroniske kommunikasjonsnett (ekom). Brukerne får en innføring i alt fra lover og regler for ekomnett, til riktig frekvensbruk, elektrisk sikkerhet, EMC og kvalitet for ekomnett. Her er det også en bruksanvisning for å søke om ekomnettautorisasjon. 

Digital oppdatering på NEK 400

Hvilke planer er det for videreutviklingen av Elflix? 

– Vi skal blant annet lage kurs om nyhetene og endringene i nye NEK 400, som blir lansert på Eliaden i år. Dette gjelder også flere av kapitlene i standarden, som landbruk, bolig og baderom. Disse blir tilgjengelige så snart standarden er lansert.  

– Dessuten skal vi utvikle flere spill. Målsettingen er å skape en trenings­arena, der det å gjøre feil ikke er farlig. 

– Skal hele Nelfo sin digitale kursvirksomhet integreres i Elflix?  

– Vi skal være synlige og tilgjengelige der vi kan. I utgangspunktet kjører vi full fart på nettkurs, webinarer, Elflix, Elektropodden og klasseromskurs. Vi skal være fleksible, slik at brukerne kan velge det de synes er best. Erfaringene blir evaluert. Om alt fortsetter som før, avhenger av hva brukerne vil ha. 

Gjør Elflix bedre

Hovde er glad for å ha Videocation med på laget.  

– Selskapet er en god samarbeidspartner, som har gitt oss et godt og åpent spillerom. At vi også får tilgang til deres produkter, gjør Elflix enda bedre. Videocation er veldig frempå med tanke på utforming av kurs, hvordan gjøre kunnskap mer tilgjengelig og få mest mulig læreutbytte for brukerne. 

Hovde er klar på at Nelfo ikke skal tilbake til nøyaktig hvordan det var før koronapandemien.  

– Det vi har bygget skal leve og videreutvikles. 

Les mer om Elflix

Les mer om følgende emner: