Digitale arenaer er kommet for å bli

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Digitale arenaer er kommet for å bli

Integra er en aktør som har tatt i bruk digitale møtesteder.

Bilde av daglig leder Vigdis Sværen i Integra.

- Med koronapandemien skjer mer av den daglige driften digitalt, sier daglig leder Vigdis Sværen i Integra.

– Da koronaviruset kom ble vi tvunget til å tenke nytt. Vi har lykkes med å gjennomføre møter og kurs digitalt. Dette er kommet for å bli. Gjennom året har det vært god aktivitet, sier daglig leder Vigdis Sværen. 

– Vi har flere etablerte møteplasser der både kunder, rådgivere og medlemmer møtes. Her kan det være opptil 60 deltakere. På disse møtene ønsker vi å få innblikk i hva kundene til medlemmene er opptatte av. 

Når flere

 – Digitale møter åpner muligheter for nye deltakere, som kanskje ellers ikke hadde vært med. Da vi arrangerte et tre timer langt digitalt ITB Brukerforum deltok 130 personer. Det fungerte godt. Vi kjørte et nytt brukerforum i begynnelsen av november. Også her var påmeldingen veldig bra.

– Selv om digitale møter fungerer veldig godt med tanke på kunnskapsdeling, erstatter de ikke det å møte mennesker, utveksle impulser og bygge nettverk. Vi håper vi snart får møte medlemmene fysisk.  

– Vi tar med oss den digitale møteformen inn i fremtiden, også etter korona­pandemien. Nelfo og Integra vil utvikle møteplassene, og planlegge for både fysiske og digitale møter og seminarer.

God medlemsutvikling

 – Til tross for at 2020 har vært et krevende år for medlemsbedriftene, har de fleste oppdrag. Pandemien har økt oppmerksomheten på digitalisering. Dette krever blant annet god infrastruktur og et godt utbygd bredbånd. Med tanke på at medlemsbedriftene har levert digitale systemer i mange år, har ikke dette vært den største utfordringen. Det viktigste er å opprettholde aktiviteten. 

– Hvordan har medlemsutviklingen vært gjennom året?

– Det har vært et godt tilsig, både store aktører og en del mindre system­integratorer. Vi har også en del Nelfo-medlemmer som har automatisering som en viktig del av sin virksomhet. 

– Hvilke saker følger dere spesielt nøye?

– Oppmerksomheten på automatisering og digitalisering øker. Her må medlemsbedriftene posisjonere seg i forhold til integrasjonen mellom elektro, automatisering og ikt. De må synliggjøre at de har kompetansen til å få de tekniske systemene til å virke sammen. 

– Digitaliseringen er eksempelvis på full fart inn i transportsektoren. Det tar tid å bygge den intelligente tekniske infrastrukturen som trengs for at bilene skal bli helt selvkjørende. Vi er opptatt av at vegeierne starter denne utbyggingen, slik at mulighetene kan bli testet.

Les mer om følgende emner: