Digitaliserer drift og ­overvåking av solcelleanlegg

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Digitaliserer drift og ­overvåking av solcelleanlegg

– Vi har spesialisert oss på installasjon av solceller, batteri­er og elbillade­stasjoner. Med 40 ansatte styrer vi mot å doble omsetningen i 2023, sier daglig leder Kim Olsen i BlueTec.

Daglig leder Kim Olsen (t.v.) i BlueTec, energirådgiver Thomas Abrahamsen i Sandefjord kommune og Key Account Manager Hanne Torp Nilsen i Guard Automation på taket av rådhuset i Sandefjord, der det er installert nesten 800 solcellepaneler Foto: Ann Kristin Saastad

– I prosessen med å digitalisere drift og overvåking av slike anlegg samarbeider vi med Guard Automation, som har utviklet skyplattformen Guard Cloud.

– Den knytter sammen data for alle typer solcelleanlegg. Vårt serviceteam har måttet forholde seg til et titalls ulike plattformer og brukergrensesnitt, eksempelvis for å sjekke at solcellene faktisk produserer strøm. Med Guard Automation sin løsning er den viktigste dataen samlet på et dashboard.

– Dette gir mye bedre oversikt. Blant annet er det mulig å sammenlikne solenergiproduksjonen mot tidligere tidsperioder eller andre anlegg. Også kostnadsfordelingen for solcelleinvesteringen i bygg med flere leietakere blir enklere og mer presis. Digitaliseringen skaper store muligheter for smartere drift og energistyring. At Guard Automation i tillegg er norsk med servere i Norge styrker datasikkerheten.

Vedlikehold når det er behov

Key Account Manager Hanne Torp Nilsen i Guard Automation sier at digitaliseringssamarbeidet vil spare BlueTec og deres kunder for både tid og penger.

– Dette er et viktig steg i retning av behovsstyrt vedlikehold. Det betyr å slutte med kalenderstyrte inspeksjoner, til service og vedlikehold basert på faktiske behov. Skyplattformen varsler automatisk serviceteknikere når noe er feil.

Olsen fremhever at mer proaktiv drift gir mer oppetid og økt produksjon av solenergi.

– Sammen skal vi utforske hvordan systemet best kan spille på lag med driftere og serviceteknikere. Det kan være så enkelt som at systemet bruker værdata for å predikere om det er behov for å børste snø av solcellene neste uke. Dette gir muligheter for å være i forkant, og optimalisere kraftproduksjonen.

Sandefjord kommune først ut

Det første samarbeidsprosjektet er Sandefjord kommune, som blant annet har installert solceller på rådhuset og flere skoler.

– Data fra alle solcelleanleggene blir samlet i én plattform. Det gjør driften av anleggene mye smidigere. Samtidig er det enklere med miljørapportering som blir stadig viktigere, sier Torp Nilsen, som opplyser at Guard Automation bistår nesten 40 prosent kommunene i Norge med systemer for kritisk infrastruktur.

Energirådgiver Thomas Abrahamsen i Sandefjord kommune forteller at de har en ambisiøs solcellesatsing.

– I dag må jeg bruke mange apper for å få oversikt. Med Guard Automation sin teknologi får vi bedre kontroll og rapportering, og oppdager avvik raskere.

Morsom læring

Olsen peker også på muligheten for mer synliggjøring av solcelleanlegg.

– Flere skoler i Sandefjord har slike installasjoner. Med tanke på at fornybar energi og solceller er en del av læreplanen, hadde det vært utrolig gøy om barna i sanntid kunne se hvordan taket produserer energi. Det er med på å skape nærhet, og gjør kanskje læringen mer morsom.

Les mer om følgende emner: