Digitaliserer for milliarder

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Digitaliserer for milliarder

– I forbindelse med oppgradering av mobilnettet, utrulling av fibernett og nedkobling av kobbernett, har vi inngått milliardkontrakter. Dette gjelder blant annet med OneCo, Eltel og Netel, sier dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor.

Ålesund

FULL FART PÅ 5G-UTBYGGINGEN. 13. mars i fjor åpnet Telenor sitt 5G-nett i Norge. I år ruller de ut nettet i Ålesund (bildet), Oslo, Bergen, Stavanger, Tromsø, Drammen, Kristiansand og Fredrikstad. Dekningen blir også utvidet i Trondheim, Bodø, Kongsberg, Elverum, Kvitfjell, Flokeneset og på Svalbard

– Vi er i startfasen av en kjempeoppdatering av mobilnettet. I løpet av 2024 skal 8 300 basestasjoner over hele landet oppgraderes. Kabler, antenner og radioutstyr skal byttes. Da er målsettingen å ha like god dekning på både 2G, 4G og 5G. Det er en svært stor jobb som skal gjøres, samtidig som nettet skal være i daglig drift. 

– Dette er krevende. Vi har nett og basestasjoner på fjelltopper og andre nærmest utenkelige steder i Norge. Dette arbeidet må gjøres på en skikkelig måte av dyktige fagfolk. Her får feil store konsekvenser.  

Stor koronaeffekt

– Har pandemien påvirket kjøreplanene for oppgraderingen og utrullingen? 

– Den har fremskyndet tusenvis av kapasitetsutvidelser, særlig i mobilnettet. Noe er løst med å sette opp nye basestasjoner. I noen tilfeller er det satt inn nye kort i sentralen, mens noe er løst med fjernstyring. Utvidelsene som ble gjort de tre første månedene etter 12. mars i fjor, ville vi ellers brukt tre år på. I de mest konservative bransjene har vi trolig gjennomført ti års digitalisering på ett år.  

– Hvor mye er Norge digitalisert sammenlignet med andre land? 

– Norge ligger svært langt fremme, spesielt på mobilnett. Vi har et av de beste mobilnettene i Norden. 99,96 prosent av befolkningen har tilgang til 4G-nett der de bor. 90 prosent har det myndighetene definerer som høyhastighetsbredbånd.  

5G gir helt nye muligheter

 – Hva er de viktigste forskjellene mellom 4G og 5G? 

– 5G er inntil ti ganger raskere enn 4G. Førstnevnte gir store muligheter til å koble ulike enheter på nettet samtidig. Det håndterer milliarder av komponenter. Dette gjelder alt fra biler og parkeringssensorer til hele fabrikker og medisinsk utstyr. Nettet kan også deles opp og tilpasses bestemte formål, såkalt network slicing eller skivedeling. Det kan eksempelvis skreddersy løsninger for helsetjenester og industriområder. Dette gjelder også hele verdikjeder, eksempelvis i matproduksjon. 

– 5G-nettet kan utveksle store datamengder i sanntid, i praksis uten forsinkelser. Det kan for eksempel levere data til selvkjørende biler, eller gjennomføre kirurgiske inngrep med robot og videooverføring, såkalt fjernkirurgi. 5G legger også til rette for Augmented Reality (AR), eller utvidet virkelighet. Et eksempel kan være at kameraer i mobilen eller brillene dine kan analysere verden rundt deg, og legge til et digitalt lag med informasjon, interaktive elementer og hologrammer.  

5G TIL HAVS. Siden 2019 har Telenor testet 5G i oppdrettsanlegg 
Foto: Telenor 
5G erstatter kobberbredbånd

Amundsen fastslår at når oppgraderingene av basestasjonene er gjennomført, kan frekvensene på både 4G og 5G brukes. 

– 5G-nettet gir økt sikkerhet, pålitelighet og effektivitet. Resultatet er et stabilt trådløst bredbånd. Dette er spesielt viktig som erstatning i områder der kobbernettet forsvinner, og det ikke er mulig å bygge fibernett.  

– Vi ruller ut fiber i alle områder det er kommersielt forsvarlig å bygge. Der dette ikke er mulig, tilbyr vi 5G så sant det er fornuftig. I områder der heller ikke 5G-utbygging er kommersielt forsvarlig, må staten støtte i en helt annen skala og hastighet enn i dag. De som skal bygge digital infrastruktur har helt andre utfordringer i dag enn for kun få år siden.  

– Nordmenn bor ekstremt spredt. Samtidig gjør klimaendringene at vi må tenke annerledes med hensyn til miljø og vær. Dessuten har koronapandemien gjort at vi må tenke HMS på en helt annet måte, spesielt når det gjelder holdninger og arbeidsmetoder. Samtidig må det gå raskere. Dette er krevende.  

Les mer om følgende emner: