Digitaliseringssamarbeid  

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Digitaliseringssamarbeid  

Enny, som hjelper borettslag og næringsbyggeiere med solceller, får hjelp av det norske teknologiselskapet Guard Automation med å samle data fra ulike solcelleanlegg i én plattform.

Solcelleselskapet Enny satser på Guard Cloud for å samle data fra ulike solcelleanlegg i én plattform Foto: Shutterstock

Førstnevnte, som ble etablert av Obos og Hafslund i 2022, vil i løpet av 2024 ha levert rundt 20 solcelleanlegg. 

– Samarbeidet sikrer oss pålitelige driftsdata fra alle solcelleanlegg i sanntid uavhengig av leverandør. Digitaliseringen gir store muligheter for smartere drift og energistyring, sier teknisk ansvarlig Ørjan Bakkland i Enny.  

– Vi har store ambisjoner for videre vekst. Digitaliseringssamarbeidet med Guard er en viktig del av dette. 

Enkelt forklart vil alle solcelleanleggene fra Enny kobles opp mot den norsk-utviklede skyplattformen Guard Cloud. Den fungerer som et drift- og overvåkingssystem for selskapet og deres kunder. 

– Solenergiproduksjonen overvåkes i sanntid, samtidig som dataen presenteres i et brukervennlig «dashboard». Teknologien gjør det mulig å sammenligne produksjonen mot tidligere perioder, og predikere energiproduksjonen frem i tid. Skyplattformen kan hente data fra alle mulige kilder, eksempelvis værdata fra Meteorologisk Institutt og strømpriser fra Nord Pool, sier Hanne Torp Nilsen i Guard Automation. 

Bakkland fremhever at om noe er galt blir kunden varslet, slik at feilen kan rettes raskt.  

– Etter hvert vil vi bevege oss i retning av mer overvåking av tilstanden til solcelleanleggene, for å løse utfordringer før de blir et reelt problem. 

– Løsningen er et kjempeskritt for å forbedre drift og vedlikehold. Tidligere forholdt vi oss til flere driftsverktøy. Nå blir alt samlet i Guard Cloud. Dette sparer oss for mye tid. I sum gjør denne digitaliseringen det mer lønnsomt å investere i solceller fordi vi kan drifte mye smartere, og få mer innsikt om den fornybare energiproduksjonen. 

– Med en norsk aktør er det lettere å utvikle løsningen i fellesskap. Dette gir også trygghet for at dataen er lagret i Norge. Guard Automation bistår nesten 40 prosent av norske kommuner med systemer for kritisk infrastruktur. 

Les mer om følgende emner: