Dobling av nettkursene

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Dobling av nettkursene

2020 er et rekordår for våre nettkurs. I forhold til 2019 er antall gjennomførte kurs mer enn fordoblet fra 5 500 til 11 500. Hovedårsaken til denne betydelige veksten er koronapandemien. Dette er et signal om at Nelfo-bedrifter tilpasser seg situasjonen med å bli mer digitale, sier Åge Lauritzen, fagsjef nettbasert opplæring i Nelfo.

Bilde som viser termigrafering i elskap.

- 2020 er et rekordår for våre nettkurs. I forhold til 2019 er antall gjennomførte kurs mer enn fordoblet fra 5 500 til 11 500. Hovedårsaken til denne betydelige veksten er koronapandemien. Dette er et signal om at Nelfo-bedrifter tilpasser seg situasjonen med å bli mer digitale, sier Åge Lauritzen, fagsjef nettbasert opplæring i Nelfo. ©Fotograf John Petter Reinertsen

– Det er FSE-kursene som er på topp. I fjor oppdaterte 5 200 personer seg på sikkerhetsområdet med våre kurs. Denne pakken består av sju titler, ”FSE lavspenning”, ”FSE høyspenning ”, ”FSE høy- og lavspenning”, ”FSE lavspenning for heismontører”, ”FSE for instruert personell”, ”FSE for togelektikere” og ”FSE for instruert togpersonell”. Mantena bruker de to sistnevnte kursene til å gjennomføre den årlige lovpålagte sikkerhetsopplæringen for sine togelektrikere og sitt togpersonell.

– Etter FSE toppes listen av ”Installatørens rolle i maskinleveranser og modulbygg” og ”Måleteknikk for sluttkontroll”. 

Asbest

 – Asbest-kurset er også ­populært. Stoffet, som ble brukt i bygninger og installasjoner (inkludert elinstallasjoner) i perioden 1920-1985, er så sterkt kreftfremkallende at det ble totalforbudt i 1985. Arbeidsgiver eller byggherre er pålagt å kartlegge faren for at arbeidstakerne kan bli eksponert for asbeststøv.

– Da Arbeidstilsynet konstaterte avvik i internkontrollsystemet til AG Installasjon i Oslo lukket asbestkurset avviket. Kurset er også populært i andre bransjer som VVS. 

– Med tanke på at det er 33 år siden totalforbudet kom, vet de yngste svært lite eller ingenting om asbest. Dette trenger de kunnskap om. Derfor anbefaler vi medlemsbedriftene å sørge for at de ansatte tar kurset. Da slipper de å få avvik på denne delen av IK-systemene sine.

Flere avtaler

 – Vi har også en avtale med brannsikringsselskapet Firesafe, som kjører våre nettkurs om FSE, arbeider i høyden og sikker bruk av håndholdt utstyr internt.

– På samme måte har vi en avtale med Caverion, som omfatter flere kurs. Sammen med Lyskultur tilbyr vi også et kurs om lys og belysning, med søkelys på universell utforming. Dette er obligatorisk for alle elektrikerlærlinger.

– Nettkursene, som varer fra 1-3 timer, kan gjennomføres når det passer. De er også kostnadsreduserende med tanke på at selskapene slipper å betale for reise og opphold. Vi får dessuten tilbakemeldinger fra brukerne om at de ønsker slike kurs, og tips og innspill til nye tema.

– Deltakerne får også kursbevis. Dette får de ved å svare på kontrollspørsmål på slutten av kurset.

Tiårsjubileum

 – I år er det ti år siden vi gjennomførte vårt første nettkurs. Tilbudet på 40 titler blir utvidet hvert år. I fjor utviklet vi fire nye kurs, ”FSE for ­togelektrikere”, ”FSE for instruert togpersonell”, ”Ergonomi” og ”NEK 700:2020 endringer”. I år kommer et nytt kurs om batterier og lokal energilagring, som er basert på ”Batteripakken” til Nelfo.

– Med ti års erfaring var vi godt forberedt til å ta unna etterspørselen da koronaviruset kom. Vi fikk også henvendelser fra andre landsforeninger i NHO om hvordan slik nettopplæring skal drives. Her er vi langt fremme.

Klar trend

På spørsmål om rekorden blir slått i år, svarer Lauritzen at trenden er klar. 

– Denne opplæringsmåten er kommet for å bli. Samtidig er det ingen tvil om at koronapandemien har fremskyndet denne utviklingen med flere år.

– Fordoblingen viser potensialet på dette området. Vi tror stadig flere vil ta i bruk nettbasert opplæring. Med nettkurs, webinarer og klasseromskurs har Nelfo et opplæringskonsept som dekker et stort område. Dette skal vi videreutvikle.

Du kan lese mer om fagopplæring, etterutdanning og kurs her.

Les mer om følgende emner: