Dobling for Nelfo Integrator 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Dobling for Nelfo Integrator 

– Siden 2020 er antall brukere av Nelfo Integrator doblet. I år er løsningen også oppdatert med en ny HR-modul. Samtidig arbeider vi med flere nye funksjoner, sier HMS-fagsjef Eirik Remo i Nelfo.

EFFEKTIVISERER DRIFTEN. - Med Nelfo Integrator er tidligere timers arbeid med Excel frigjort til andre oppgaver, sier daglig leder Susann Endrestad i Minel Gudbrandsdal

– I 20 år har dette vært vårt tilbud til medlemmene om å oppfylle kravene til internkontroll, og behovet for praktiske og enkle rutiner på dette området. Løsningen er utviklet i samarbeid med Håndverksdata, som er ansvarlig for programmering og brukervennlige dataløsninger. I 2017 kjøpte Håndverksdata selskapet som utviklet og solgte Integrator. Samarbeidet med Nelfo er videreført. 

Nullvisjon

– Programmet er basert på en nullvisjon både når det gjelder HMS og installasjonskvalitet. At Nelfo er ansvarlig for innholdet, oppdatering på endringer i regelverket, og formulerer oppgavene og funksjonene som skal løses, gjør at programmet er tilpasset medlemmenes og bransjens behov.  

– Med en app-løsning har de ansatte tilgang til alle prosedyrer, sjekklister, sikker jobbanalyse (SJA) og avvikshåndtering. At dette skjer der arbeidet utføres, bidrar til HMS i aller ytterste ledd i selskapene.  

– Målsettingen er null arbeidsulykker, nestenulykker og avvik i elinstallasjonene. Dette sparer selskapene for kostnadskrevende etterarbeid og tapte inntekter. Integrator er et viktig verktøy i denne prosessen. 

Godt arbeidsmiljø

Markedssjef Christer Lysfjord i Håndverksdata fastslår at brukerne legger stor vekt på en elektrospesifikk løsning som Nelfo Integrator.  

– Styrken er at Nelfo er oppdatert på gjeldende lovverk. Et eksempel på dette er kravet om at alle som håndterer diisocyanater fra 24. august i år skal ha fullført opplæring i sikker bruk, og at denne skal dokumenteres. 

 – Nelfo Integrator har blant annet oversikt over myndighetskrav og kompetansen til de ansatte, ivaretar HMS-arbeidet, sørger for at dokumentasjonen er på plass, og bidrar til lønnsom verdiskapning og et godt arbeidsmiljø som forebygger skader og risiko. 

Glade i Nelfo Integrator

Daglig leder Susann Endrestad i Minel Gudbrandsdal savnet en praktisk HR-modul. 

 – Med mer enn 60 ansatte var det tidkrevende å ha oversikt over ferieønsker, sykefravær og permisjoner. Tidligere løste jeg dette med Excel-ark. Vi ønsket en mer funksjonell løsning. Derfor tok vi kontakt med Nelfo og Håndverksdata. Resultatet var at vi ble med på utviklingen av den nye HR-modulen. 

– De ansatte legger selv inn egenmelding ved sykefravær. Ledelsen får e-post om dette, logger inn i systemet og godkjenner fravær eller feriedager. Ved langvarig fravær kan vi hente rapporter til møter med NAV og bedriftshelsetjenesten. Både ferie, fravær, permisjoner og NAV-regler er dokumentert i Nelfo Integrator. Tidligere timers arbeid med Excel er frigjort til andre oppgaver. 

 – Også kompetansematrisen gir god oversikt. Her kan vi eksempelvis legge inn sikkerhetsopplæring/FSE-kurs, og få informasjon om hvem som har gjennomført dette. Eller sjekke annen opplæring ansatte har tatt.   

– Med Nelfo Integrator er de daglige rutinene blitt mye enklere. Alle ansatte har programmet som app på mobilen. Vi er glade i Nelfo Integrator. 

Løse utfordringer

Remo og Lysfjord er opptatt av å løse selskapenes daglige utfordringer. 

– Derfor kommer det jevnlige oppdateringer av Nelfo Integrator. Her er brukerne flinke til å komme med forslag til forbedringer og nye funksjoner. 

– Hverdagen blir enklere for de som bruker løsningen. Utviklingen går helt klart i å samle alt i én app. Stadig mer må kunne gjøres fra mobilen. Nelfo Integrator vil også integrere stadig flere av it-systemene i selskapene. 

Les mer om følgende emner: