Drøyt 1 000 Elflix-brukere 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Drøyt 1 000 Elflix-brukere 

– At vi nylig passerte 100 betalende brukere viser at stadig flere velger Elflix til oppdatering og kompetanseheving, sier markedssjef Gjermund Hovde i Nelfo.

Mange elektrofagfolk oppdaterer seg og øker kompetansen sin på Elflix

– Dette kommer i tillegg til de 900 Nelfo-medlemmene som har aktivert gratis tilgang på deler av kompetanseplattformen. De som har full tilgang kan velge mellom 25 Nelfo-kurs og 250 kurs fra Videocation. Her er det noe for alle ansatte, sier markedssjef Gjermund Hovde i Nelfo.    

– Arbeidet med å gjøre plattformen enda bedre og mer brukervennlig, er en kontinuerlig pågående prosess. Snart kommer det nye kurs om it-sikkerhet og batterier. Før 2022 er over er planen å utvide tilbudet med nye kurs om Febdok, FSE og sluttkontroll.  

– Når det gjelder det sistnevnte skal vi lage en løsning, der montører og lærlinger kan gjennomføre sluttkontrollen virtuelt.  

På spørsmål om hvilket tema som er mest populært, svarer Hovde NEK 400:2022.  

– Dette er ikke så rart med tanke på at dette er «bibelen» for elinstallatørene. Her har vi registrert 500 påbegynte kurs. Mange bruker også Elflix for å øke kompetansen på Febdok.  

Repetisjon når det passer

– Tilbakemeldingene fra brukerne er at de er meget godt fornøyde med at Elflix er tidsbesparende, og at det er lett å repetere kursene når det passer. Vi får også tommelen opp for det faglige innholdet.  

– Fortsetter antall brukere å vokse i samme tempo som nå, regner vi med å passere 250 betalende brukere i løpet av 2022. Vi forventer også at flere Nelfo-medlemmer registrerer seg som gratisbrukere.  

Les mer om følgende emner: