Dyresykehus med høyeste smittevernnivå

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Dyresykehus med høyeste smittevernnivå

-Det nyåpnede dyresykehuset på Campus Ås utenfor Oslo har landets strengeste krav til smittevernløsninger. Her er det utført svært mye og grundig trykkbasert sikring og testing, sier daglig leder Eirik Helgøy i R2S Elektro.

Bildet er fra de nye veterinærbygningene på NMBU før ferdigstillelse.

ABSOLUTT TETT. Dyresykehuset på Campus Ås på 63 000 m2 har landets strengeste krav til smitte­vernløsninger Foto: NMBU/Håkon

I nybygget på 63 000 m2 har Veterinær­instituttet og Veterinær­høgskolen samlet virksomheten sin. Bygningen, som er en del av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), har en prislapp på 8,015 milliarder kroner.   

Absolutt tett

Helgøy forteller at sykehuset har alt fra skole- og kontorlokaler til laboratorier og spesialrom, med svært strenge krav til smittevern.

-For spesialrommene måtte vi tenke tetting på et helt annet nivå enn i andre bygg. For ikke å bryte barrierer har vi både limt og sveiset fast armaturer og andre installasjoner. Dessuten er innsiden av rør og kabler tettet.

– På spesialrommene må det være absolutt helt tett. Her ble installasjonene utført og styrt fra rom i etasjen over. Alle installasjonene måtte være helt riktige.  

– Mange av våre ansatte har erfaring fra offshore og marin sektor. Derfor er vi kjent med kravene som måtte oppfylles på dyresykehuset, som gasstette gjennomføringer, desinfisering med UVC-belysning og armaturer som tåler desinfeksjon. Denne erfaringen var en stor fordel i gjennomføringen av prosjektet. 

– Vi tar med oss nye erfaringer fra dyresykehuset. Også etter koronapandemien vil det være stor oppmerksomhet på smittevern.  

Koronapandemien er en vekker

Vigdis Sværen, daglig leder i Integra og fagsjef næringspolitikk i Nelfo, fastslår at koronapandemien er en kraftig vekker.  

– Den har for alvor satt smittevern på dagsorden. Pandemien har vist hvor utsatt folk er for smitte. Både hjemme, på arbeidsplassen, tog, buss og kjøpesentre. Dette er også aktuelt i en normal hverdag, når den forhåpentligvis kommer tilbake.  

– Bransjen må forstå hvordan den kan bidra til å redusere smittefaren i samfunnet. Selv om pandemien har aktualisert behovet, gjelder dette også generelt. Det er mange relevante og tilgjengelige løsninger på markedet. Eksempelvis berøringsfrie dører som åpner seg når folk nærmer seg, berøringsfrie port­elefoner og paneler for adgangskontroll og styrings-systemer for lys, varme og ventilasjon i bygninger. I hjemmene kan stemmestyrt teknologi bli mer aktuelt. 

– Spesielt i helse- og omsorgssektoren er det mange sårbare grupper. Her burde det gjøres en ekstra innsats for å redusere smittetrykket.  

– I kontormiljøer er det mulig å styre individuelle soner. Det er viktig at investeringsansvarlige får informasjon om slike løsninger. Smarthusløsninger har hittil i hovedsak dreid seg om energieffektiviserende teknologi. Her må helseaspektet komme inn som en tilleggsdimensjon, spesielt når det gjelder eldreomsorg og velferdsteknologi. 

-Berøringsfrie løsninger gir muligheter for hele bransjen, Her må det gjøres en innsalgs-jobb. Spesielt i rehabiliterings-prosjekter, sier Vigdis Sværen, fagsjef næringspolitikk i Nelfo

Dyresykehuset i Ås

Sværen peker på ett spesielt bygg i Norge når det gjelder smittevern.  

– Det nye dyresykehuset i Ås har langt bedre smitteverntiltak enn andre norske sykehus. Bygget, som ble planlagt lenge før koronapandemien, er spesielt utformet med tanke på smittevern. Det skal håndtere smittsomme sykdommer hos dyr og hindre smitte mellom dyr og mennesker.  

– Siden mange virus kommer fra dyreverdenen, er smittevernet kanskje logisk. Jeg synes det sier noe om at det må bli mer oppmerksomhet på dette i forbindelse med alle de nye sykehusene som bygges i Norge.  

– Den økte oppmerksomheten på smittevern, ikke minst når det gjelder berøringsfrie løsninger, gir muligheter for hele bransjen. Her har Nelfo-bedriftene en innsalgsjobb å gjøre. Det er spesielt viktig at de er bevisste på å selge gode løsninger for dette i rehabiliteringsprosjekter. 

Smittevern kraftig aktualisert

Claes Wachtmeister, leder for Sensio Helsebygg, sier at ett år med pandemi har kraftig aktualisert smittevernløsninger for helse- og omsorgsinstitusjoner. 

– Teknologien har vært her en stund. Det nye er at pandemien har økt bruken. Av spesielt etterspurte løsninger er mobilt vaktrom, varslingssystemer og utvendige rompaneler. Her har vi en del hasteleveranser. Eksempelvis bestilte et sykehjem et varslingssystem på fredag, og installerte det på mandag.  

Økt behov for oppfølgingssystemer

Daglig leder Johan Anstensrud i Sensio sier at også oppfølgingssystemer er etterspurt.  

– Dette skyldes blant annet at institu­sjonene bruker personell som mangler erfaring og full innsikt i arbeidsoppgavene. Dette gjør de mer avhengige av sjekklister. Vi har tilpasset slike løsninger for å ivareta koronapasienter. Her er smittevern sentralt.   

– Mange sykehjem har fått behov for mer utstyr. Systemer vi tidligere stort sett solgte til større sykehjem, blir også kjøpt av mindre sykehjem og omsorgsboliger.  

Wachtmeister sier at helsepersonell trenger systemer som gjør det mulig å kommunisere uten å gå fysisk inn i rommet til pasienten.  

– Det kan eksempelvis løses med et rompanel på utsiden av rommet. Da slipper de ansatte å ta på fullt smitte­vernutstyr for å spørre hva pasienten vil ha til middag. 

– Til hjemmetjenesten leverer vi løsninger for punkt til punktkommu­nikasjon, eksempel­vis med nett­brett. Slike løsninger gjør det mulig med flere visitter uten å bruke større ressurser. Det er også enklere å kontakte pårørende om det trengs i kommunikasjonen med pasienten. 

Enkel jobb for elinstallatørene

- Velferds­teknologi-systemene må være enkle å installere og bruke. Selv om sykehjem har en gammel og dårlig infrastruktur, er det lett å få til gode, trådløse installasjoner.  

– Norge ligger langt fremme når det gjelder bruk av velferds­teknologi. Både sentrale myndigheter og kommuner satser på dette.  

– Løsningene eksisterer. Det gjelder at kommunene blir oppmerksomme på at de finnes. Utviklingen på dette området går veldig raskt. Med tanke på at koronapandemien har satt et sterkt søkelys på smittevern og desinfeksjons­løsninger, vil farten kanskje øke ytterligere. Vi regner med flere leveranser.  

Les mer om følgende emner: