Elbil som energibank

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Elbil som energibank

Trondheim kommune er i gang med et prosjekt som skal undersøke om elbilbatterier kan balansere kraftnettet, ta effekt-topper, kutte energikostnader og redusere behov for nettutbygging.

Trondheim kommune tester elbilen som energibank Foto: Trondheim kommune

Dette inngår i EU sitt smartbyprosjekt «Positive City Exchange». 

I bydelene Brattøra og Sluppen er det installert ABB-ladere som både lader elbiler og leverer strøm tilbake til nettet, såkalt toveislading (Vehicle-to-Grid, V2G). Her er elbilen en energibank. 

– Stor kred til Trondheim kommune som kjører dette prosjekt. Sammen med kommunen og andre partnere er vi stolte over det vi har oppnådd, sier adm. direktør Per Erik Holsten i ABB Norge.  

– Bilen som energibank kan få stor betydning for morgendagens energisystemer, nettutvikling og forsyningssikkerhet når det skaleres opp. 

Toveisladerne på Brattøra og Sluppen er sømløst integrert med et overordnet energistyringssystem fra ABB, som også er koblet til kraftnettet, sentral driftskontroll i bygninger og andre strømforbrukere i bydelene. En handelsløsning for kjøp og salg av strøm er også en del av den tekniske løsningen. 

– Det er spennende å være med på nybrottsarbeid som dette. Med langt flere elbiler på markedet blir toveislading viktig, sier Bjørn Ove Berthelsen, som leder plussbyprosjektet i Trondheim kommune. 

– Som del av et EU-prosjekt kan vi også dele løsninger og erfaringer med andre kommuner og offentlige instanser. 

Les mer om følgende emner: