Elektrifiserer Yara-fabrikk

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Elektrifiserer Yara-fabrikk

Yara får 283,25 millioner kroner i Enova-støtte for å utvikle et demonstrasjonsprosjekt for produksjon av grønn ammoniakk. Dermed iverksettes første skritt på veien til full avkarbonisering av ammoniakkanlegget på Herøya i ­Porsgrunn.

Hos Yara på Herøya skal det bygges et demonstrasjonsprosjekt for produksjon av grønn ammoniakk Foto: Yara

Med et årlig utslipp på 800 000 tonn CO2 er gjødselfabrikken et av Norges aller største utslippspunkt utenom olje- og gassektoren. En viktig faktor i gjødselproduksjonen er hydrogen, som omdannes til ammoniakk. I dag produseres dette med flytende petroleumsgass. Med å produsere hydrogen basert på fornybar energi, vil Yara fremstille utslippsfri ammoniakk.  

– Norge har en unik mulighet til å ta en ledende posisjon i det grønne skiftet. Dette prosjektet kan bidra til å sette fart på et nytt, norsk industrieventyr. Grønn ammoniakk er en allsidig, klimavennlig innsatsfaktor og energibærer av hydrogen. Utslippsfri ammoniakk er nøkkelen til å redusere utslipp fra verdens matproduksjon og langdistanse sjøtransport, sier konsernsjef Svein Tore Holsether i Yara. 

Det 24 MW store demonstrasjonsanlegget blir et av de største prosjektene i verden for produksjon av grønn ammoniakk.  

Med å erstatte fossilt brennstoff med fornybar energi vil CO2-utslippene bli redusert med rundt 41 000 tonn i året. Anlegget vil produsere nok hydrogen til å lage 20 500 tonn ammoniakk per år, som tilsvarer 60 000-80 000 tonn grønn fossilfri mineralgjødsel.  

Skal kutte 30 prosent innen 2030

Demonstrasjonsprosjektet tar sikte på å levere de første grønne ammoniakkproduktene i midten av 2023, både som fossilfri gjødsel og drivstoff for skip.  

Holsether understreker at dette er et viktig steg for at Yara skal nå sine planer om å kutte egne CO2-utslipp. 

– Siden 2005 har vi kuttet våre utslipp med rundt 45 prosent. Innen 2030 skal vi redusere dette med ytterligere 30 prosent. 

Les mer om følgende emner: