Elektrifisering av transportsektoren krever 60 TWh 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Elektrifisering av transportsektoren krever 60 TWh 

Fortsetter transportveksten som i dag, trenger Norge i 2050 32 TWh mer kraft til elektrifisering, og ytterligere 28 TWh til produksjon av alternative drivstoff. Til sammenligning var Norges totale kraftforbruk på 140 kWh i 2022.

Ifølge en rapport fra Miljødirektoratet krever elektrifiseringen av transportsektoren i Norge halvparten av dagens totale energiforbruk Foto: Miljødirektoratet

Scenarioet er beskrevet i en rapport fra Miljødirektoratet, der de estimerer energibehovet til hele transportsektoren for å oppnå nullutslipp av CO2 i 2050.  

– Innen denne perioden har Norge et lovfestet mål om å bli et lavutslippssamfunn, med 90-95 prosent kutt i klimagassutslipp. Det betyr nær null i nesten alle sektorer. I dag kommer 33 prosent av innenlands-utslippene i Norge fra transportsektoren. Det krever betydelige mengder energi å kutte dette, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet. 

Rapporten peker også på at fly, skip og andre store maskiner som ikke kan bruke elektrisitet direkte med batteri eller ledning, trenger alternative drivstoff som er energikrevende å produsere. Med strømbehovet til denne produksjonen kan det totale kraftbehovet til elektrifisering av transportsektoren bli på inntil 60 TWh. Dette er nesten halvparten av dagens totale strømforbruk i Norge.  

– Det er et klart behov for mer fornybar kraft i transportsektoren. Samtidig er det smart å legge til rette for å redusere transportmengden, og at den er mest mulig energieffektiv. Det vil både redusere energibehovet og legge mindre beslag på arealer og redusere andre miljøutfordringer, som støy, luftforurensning og mikroplast, sier Hambro.  

Les mer om følgende emner: