Elektrisk hjullaster skyver salt 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Elektrisk hjullaster skyver salt 

LiuGong 856HE Max er den første elektriske hjullasteren til Mesta. Stille skyver den på store salthauger i selskapet sitt salttelt på Tjuvholmen i Oslo.

På kaia på Filipstad i Oslo bruker Mesta en elektrisk hjullaster til å skyve på salt Foto: Mesta

Maskinen på 20 tonn har batterikapasitet til drift i ti timer.  

– Hjullasteren er en del av planen vår om å redusere klimautslippene med 42 prosent innen 2030. Med å teste og få erfaringer endrer vi måten vi tenker rundt maskinparken vår, sier maskinsjef Tore Ødegård i Mesta.  

– Det er mange erfaringer som skal gjøres når store diesel-baserte maskiner skal redusere utslippene drastisk. Vi prøver å erstatte disse der vi kan. Det betyr også leie eller deling for å optimalisere maskinparken. Her får vi også erfaringer med lading, og hva som kreves av infrastruktur på dette området. 

Skal bli utslippsfri havn 

Oslo Havn er Norges største gods- og passasjerhavn. Målsettingen er å bli verdens mest effektive og miljøvennlige bynære kai, og på sikt bli utslippsfri. Underveis i arbeidet skal mer gods flyttes fra vei til sjø, samtidig som utslippene fra skip og transport på land skal reduseres. 

– For å bli en nullutslippshavn er vi avhengige av endringsvillige kunder, sier Heidi Neilson, seksjonssjef plan- og miljø i Oslo Havn. 

Les mer om følgende emner: