Elektronæringen sikter mot vekst 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Elektronæringen sikter mot vekst 

– I et elektromarked preget av høy rente og økende byggekostnader, som har redusert etterspørselen etter nye boliger og yrkesbygg, har ROT-markedene fungert som en støtdemper.

Totalomsetningen i elektrobransjen i fjor var på knapt 90 milliarder kroner. Ifølge den siste markedsundersøkelsen til NHO Elektro blir aktiviteten i år redusert med 2,4 prosent, før omsetningen øker med 4,3 prosent i 2025

Her tilpasser næringen seg prognosene som tyder på økt omsetning i 2025, sier Harald Lid, direktør økonomi- og organisasjon i NHO Elektro. 

– Mer enn halvparten av aktiviteten i elektronæringen kommer fra andre sektorer enn bygg, som petroleum, verft, infrastruktur og elektrifisering og digitalisering av samfunnet. Disse områdene, sammen med stor eksport takket være en svak krone, har bidratt til investeringer og vekst. 

Nesten 90 milliarder

– Renten på 4,5 prosent har trolig nådd toppunktet. At det i år kan komme et kutt på 0,25 prosent kan skape ny vekst i nybyggmarkedet.  

– Totalomsetningen i elektronæringen i 2023 er anslått til 89,6 milliarder kroner. Aktiviteten er ventet å falle med 2,4 prosent i 2024. Neste år øker omsetningen med 4,3 prosent, før det forventes en vekst på 3,5 prosent i 2026.  

– For elektroarbeid i bygg tyder prognosene på en reduksjon på 9,2 prosent i år, før det kommer en rekyl på 9,5 prosent i 2025, og vekst på mer enn seks prosent i 2026. I ROT-markedene ventes en svak positiv utvikling i år, og 2,5-3,5 prosent årlig økning i 2025 og 2026.   

– Kapasitetsutnyttelsen blant elektrikerne er høy. Her er det lav arbeidsledighet. Næringslivets økonomibarometer indikerer om lag uendret behov for arbeidskraft hos medlemmene. Et lite flertall opplever dagens markedssituasjon som god. Samtidig er det bekymring for utviklingen seks-tolv måneder frem i tid.

Premissleverandører

Lid oppfordrer medlemmene til å overvåke situasjonen nøye, vurdere tiltak for kostnadsstyring og likviditet, og utforske nye muligheter.  

– Sistnevnte gjelder blant annet energiomstilling og digitalisering av samfunnet, der medlemmene er premissleverandører. Det er gode støtteordninger for å installere energieffektiviseringsløsninger i privatboliger og yrkesbygg, som NHO Elektro har arbeidet med å få på plass. Her bidrar staten i år med tre-fire milliarder kroner, mens oppdragsgiverne vil investere to-fire ganger så mye. Populære tiltak her er solceller, LED-belysning, varmepumper og styringssystemer.  

– Med utfasingen av 2G-nettet i 2025 er det også behov for oppgradering av eldre ekom-anlegg. Det er mange utfordringer og muligheter i elektronæringen. Her vil de som satser på omstilling og innovasjon lykkes. 

Les mer om følgende emner: