En av ti sysselsatte er jobbinnvandrer

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

En av ti sysselsatte er jobbinnvandrer

Jobbinnvandrere, det vil si utenlandske pendlere og arbeidsinnvandrere, utgjør ti prosent av alle sysselsatte i Norge, dersom nordiske innvandrere blir regnet med.

Antall jobbinnvandrere i Norge har stort sett vokst siden begynnelsen av 2000-tallet.

Arbeidsinnvandrere er definert som personer som har oppgitt arbeid som innvandringsbakgrunn.   

Ifølge SSB hadde Norge den største økningen i denne gruppen mellom 2007 og 2008, da den vokste med 1,2 prosent. I fjerde kvartal 2019 utgjorde de ni prosent av alle sysselsatte. Da koronatiltakene ble innført i 2020, sank andelen til 8,4 prosent. Årsaken var at mange utenlandske pendlere mistet jobben, eller fikk problemer med å komme inn i landet. 

I 2019 utgjorde jobbinnvandrere blant menn 12,7 prosent. Tilsvarende andel for kvinner var 4,5 prosent.  

Bygg- og anleggsbransjen har nest mest arbeidsinnvandrere, med 22 prosent. Kun forretningsmessig tjenesteyting har flere, med 25 prosent.   

Også kommuner med skipsverft har mange jobbinnvandrere. Møre og Romsdal har den høyeste andelen på 34 prosent. 

2,8 prosent av alle sysselsatte i Norge er jobbinnvandrere fra Polen. Deretter kommer Litauen og Sverige med 1,3 prosent. 

Les mer om følgende emner: