En tydelig HMS-kultur

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

En tydelig HMS-kultur

– Vi skal arbeide sikkert, eller ikke i det hele tatt. Målsettingen er en tydelig HMS-kultur som omsettes til handlinger slik at alle kommer trygt hjem fra arbeidsdagen, sier HMS-sjef Martine L. Drevvatne i GK.

Martine L. Drevvatne er HMS-sjef i GK

Ett av tiltakene i dette arbeidet er Arbeidsmiljø­dagene, som hvert år blir gjennomført i Norge, Sverige og Danmark. Her setter vi søkelyset på risikokultur, vernerunder og synlighet, og hvordan vi kan forebygge ulykker med rapportering og kompetanse. På denne måten skal vi øke bevisstheten på HMS-arbeidet i konsernet.

Byggebransjen er en av næringene i arbeidslivet der det er mest ulykker. Her peker Arbeidstilsynet på at de fleste kunne vært unngått med å arbeide mer forebyggende.

På Arbeidsmiljødagene i år var forbedringsområder vi har kartlagt gjennom samtaler med ledere, verneombud og gransking etter hendelser tema. Hos oss er risikoen størst for kuttskader og fall- og strømulykker. Her har vi etablert en arbeidsgruppe som ser på årsaker, og hvordan vi kan tenke nytt om tiltak som sikkerhetsbarrierer og opplæring.

Les mer om følgende emner: