Energifleksibel ­matvarebutikk 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Energifleksibel ­matvarebutikk 

Coop Extra-butikken Extra Dr. Munks gate i Porsgrunn blir den første «fleksibilitetsklare» bygningen i Norge.

Coop satser på energifleksibilitet i Porsgrunn Grafikk: Extra Dr. Munks gt.

Også Enova støtter prosjektet. De ser på denne tematikken som så viktig at dette er prioritert i en Pilot-E utlysning de har sammen med Forskningsrådet og Innovasjon Norge.  

Prosjektet er basert på at beste tilgjengelige teknologi settes sammen til et effektoptimalt energisystem, som er klargjort for å utnytte og levere fleksibilitet.  

Butikken får solcelleanlegg på taket. Dessuten er de tekniske anleggene for varme, kjøling og ventilasjon samlet i et system for optimal energibruk. Dette er styrt med et toppsystem der også sol, batteri og lading er integrert.  

Ohmia Retail, et datterselskap av TrønderEnergi, er sammen med Skagerak Energi ansvarlig for denne delen av prosjektet.  

– Det er første gang vi tester slik fleksibilitet i fullskala. Dette kan bli en modell for fremtidens energisystem for optimal utnyttelse av lokale energiressurser og redusert belastning på strømnettet. Her skal vi også bruke kunstig intelligens (AI), sier daglig leder Morten Stensli i Ohmia Retail. 

Høy belastning

Strømnettet der butikken ligger i Porsgrunn har utfordringer med høy belastning og begrenset overførings­kapasitet. Lede, som eier og drifter nettet, har tatt i bruk digitalisering. Sammen med Skagerak Energi skal de teste og verifisere potensialet for å styrke den lokale energiforsyningssikkerheten.  

Skagerak Energi skal dessuten forvalte butikkens fleksible forbruk mot ulike markeder, og forsøke å utnytte variasjoner i energiprisen i løpet av døgnet. 

Volue og NTNU skal sammen med Lede og Skagerak Energi utvikle nye systemløsninger for å operere i disse markedene. Dette har de fått støtte til fra Forskningsrådet og Enova sitt Pilot-E program for 2021. 

Les mer om følgende emner: