Energikontrakt på 1,4 TWh 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Energikontrakt på 1,4 TWh 

I perioden 2024-2031 skal Statkraft levere 1,4 TWh fornybar energi til batteriselskapet Freyr sin pilotfabrikk, og den første planlagte gigafabrikken i Mo i Rana.

Tove Nilsen Ljungquist, EVP Operations og fabrikksjef Thomas Bergan i Freyr satser på vannkraft fra Statkraft

– Dette skal sikre at våre produksjonsanlegg får en jevn, langsiktig forsyning av lokal vannkraft. Samtidig skal kontrakten holde vårt karbonavtrykk på et minimum når vi går over i full drift, sier Tove Nilsen Ljungquist, EVP Operations i Freyr. 

Hallvard Granheim, EVP Market & IT i Statkraft, sier at selskapet er glad for å bidra til etableringen av Freyr sin batterisatsing i Nord-Norge. 

– Dette muliggjør grønne arbeidsplasser og bruk av lokale kraftressurser. Sammen med vannkraft er batterier helt avgjørende for å nå målene om nullutslipp. Med fornybar kraft bidrar vi til det grønne skiftet.  

Les mer om følgende emner: