Energiomstillingen er en krevende balansegang

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Energiomstillingen er en krevende balansegang

NVE har lagt frem sin langsiktige kraftmarkedsanalyse for 2023. Den gir en forventet utvikling i kraftmarkedene i Norge og Europa frem mot 2040.

I 2040 forventer NVE et kraftforbruk på 191 TWh, som er 40 prosent mer enn dagens nivå

Målt i 2022-kroner anslår de at den gjennomsnittlige kraftprisen i Norge vil ligge på rundt 80 øre/kWh i 2030. Frem mot 2040 skal prisen falle til rundt 50 øre/kWh.

– At kraftprisen i 2030 vil være høyere enn før 2021 er basert på en forventning om høye gass- og CO2-priser, og en svakere norsk kraftbalanse. Sistnevnte betyr mer import av energi. Da vil høye strømpriser i landene rundt oss presse de norske strømprisene oppover. Det blir nok perioder med både svært høye priser og priskollaps, sier vassdrags- og energi­direktør Kjetil Lund.

– Frem mot 2040 forventer vi at det bygges ut mye solkraft, vindkraft på land og havvind i Europa. Også i Norge regner vi med vekst i solkraft og vindkraft på land, der havvind vil stå for den største veksten i energi­produksjonen.

– Økt kraftproduksjon og mer energieffektivisering vil bidra til lavere strømpriser. I vår analyse øker kraftforbruket i Norge til 191 TWh i 2040, en vekst på rundt 40 prosent fra dagens nivå.

– Utviklingen i kraftsystemet i Norge og landene rundt er usikker. Den påvirkes av forhold som politiske valg, kostnadsutvikling og ny teknologi. Både i Norge og resten av Europa er det høye politiske ambisjoner om en grønn omstilling. Samtidig er det økt oppmerksomhet på forsyningssikkerhet og bekymring for høye strømpriser.

– Mer uregulerbar produksjon skaper ubalanser i kraftsystemet som må håndteres. I analysen antar vi store investeringer i batterier og hydrogenproduksjon. Samtidig forventer vi at gasskraft vil ha en viktig rolle i det europeiske kraftsystemet i mange år.

Lavere teknologikostnader. – Energiomstillingen blir en krevende balansegang. I analysen har vi lagt til grunn at det politiske samarbeidet om energi og klima i Europa fortsetter. Vi regner også med at teknologi­kostnadene faller.

Les mer om følgende emner: