Enighet om småhusplan i Oslo  

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Enighet om småhusplan i Oslo  

Et bredt politisk flertall stiller seg bak byrådet i Oslo kommune sin småhusplan. Planen er å styrke byen sine småhusområder mot uønsket utbygging.

Oslo kommune vil stramme inn på utbyggingsmulighetene i gjenværende småhusområder Foto: Oslo kommune

Det betyr blant annet at minste tillatte tomtestørrelse for flermannsbolig er på 400 m2. Målsettingen er å forsterke insentivet til å bygge flere flermannsboliger, og tilrettelegge for et noe høyere boligpotensial. Det blir også tillatt med takterrasser der dette blir vurdert som et godt valg for prosjektet.  

På høring

Tillatt utnyttelse pr tomt er satt til 18 prosent bebygd areal. Minimum 60 prosent av tomten skal være grøntarealer. Kravet til uteoppholdsareal blir redusert for å tilrettelegge for naturtomter. Huseiere skal også få økt fleksibilitet til eksempelvis å dele en enebolig til en firemannsbolig. Samtidig blir det enklere å få bygge mindre tilbygg, slik at boligmassen kan tilpasses ulike faser i livet.  

Småhusplanen er lagt ut på høring. 

Les mer om følgende emner: