Enklere hverdag med nye funksjoner

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Enklere hverdag med nye funksjoner

– Mange elinstallatører bruker Nelfo Integrator. Her kommer det nye og oppdaterte funksjoner og moduler. Samtidig er NIK-app og iAvvik slått sammen til én app, Integrator. Den ble lansert rett før påske, sier markedssjef Christer Lysfjord i Håndverksdata.

Bilde av mobil-app

ENDA BEDRE STYREVERKTØY. NIK-app og iAvvik er slått sammen til én app, Integrator. Dette gjør det enklere å ivareta HMS-ansvaret der arbeidet skjer. Med den nye appen er Nelfo Integrator et enda bedre styringsverktøy

– Appen får flere funksjoner og oppdateringer brukerne har ventet på. Før sommeren kommer det flere nyheter. 

Rask kartlegging av kompetanse

 – I den nye funksjonen for kompetanseoversikt er det lagt inn mange valgmuligheter. Her er det raskt å registrere data for hver enkelt ansatt, inkludert kompetansenivå fra nybegynner til ekspert. Samtidig er det enkelt å legge til eller fjerne valgmuligheter. Dataene kan også kobles mot CV-og kursdatabase.  

– Oversikten er dessuten søkbar. Dette gjør det enkelt å kartlegge om selskapet har nødvendig kompetanse for et prosjekt, eller om det må leies fagfolk. Kompetansematrisen kan også deles med kunden. Om ønskelig kan det dessuten lages en utskrift. Vi tror eltilsynet vil sette pris på at selskapet kan dokumentere kompetansen sin. 

Nivåinndelt kalenderfunksjon

 – En annen nyhet er kalenderfunksjonen. Her gir en nivåinndeling god oversikt. På overordnet nivå er dette er en kalender for hele selskapet. Den varsler blant annet om pålagte oppgaver, eksempelvis revisjon av eget internkontrollsystem. Neste nivå, prosjektnivået, holder orden på start og faser for prosjektavdelingen. Funksjonen har også et nivå for hvert enkelt prosjekt med milepæler. På ansattnivå er det mulig å delegere og legge inn oppgaver. De ansatte blir varslet gjennom kalenderfunksjonen. 

– Det er viktig å følge opp varsler om prosedyrer, biler som skal på EU-kontroll, kursbevis som skal fornyes eller andre hendelser i en travel hverdag. Her hjelper Nelfo Integrator med å huske. 

– Nelfo Integrator husker det som veldig fort kan bli glemt i en hektisk hverdag, sier markedssjef Christer Lysfjord i Håndverksdata og HMS-fagsjef Eirik Remo i Nelfo

Oppdatert FDV-modul

Lysfjord opplyser at FDV-modulen blir nylansert før sommeren.   

– Vi gjør det enklere og mer intuitivt å sette opp strukturen for å utarbeide dokumentasjon. Også her er vi opptatt av fleksibilitet. Innen visse rammer og kriterier kan selskapene gjøre det på sin egen måte.  

– Brukt materiell kan knyttes opp mot det aktuelle prosjektet. Modulen er koblet til EFO sin produktdatabase, der det kan hentes datablader og annen FDV-dokumentasjon. Dette gjør verktøyet nyttig for både entreprenører og byggeiere. Ved overlevering kan byggeier få lesetilgang, informasjon på minnepinne eller utskrift.  

– En annen nyhet er at systemet kan huske og lære. Basert på siste prosjekt foreslår det hvordan det neste skal struktureres. Da er det ikke nødvendig å bygge ny struktur for hvert nye prosjekt. 

Mye å spare med avtaleoversikt

– Med den nye avtalefunksjonen kan bedriften spare tid og penger. Å følge opp alle avtaler er ikke enkelt. De kan fort bli automatisk fornyet. Å ikke rekke å gjøre ønskede revideringer, eller si de opp kan bli dyrt. Modulen i Nelfo Integrator gir full oversikt. Med å varsle sikrer den at selskapet kun har avtalene det trenger. 

Bedre styringsverktøy. Eirik Remo, HMS-fagsjef i Nelfo, fremhever at Nelfo Integrator husker det som veldig fort kan bli glemt i en hektisk hverdag.  

– Appen gjør det enklere å skaffe dokumentasjonen som kreves i byggeprosjekter. Den gir bedre oversikt og kontroll og sparer tid.  

– Med den nye versjonen blir verktøyet enklere å forholde seg til. Her ligger informasjon om prosjekter, avvikshåndtering og sikker jobbanalyse. Det blir enklere å ivareta HMS-ansvaret der arbeidet skjer. Med den nye appen er Nelfo Integrator et enda bedre styringsverktøy

Les mer om følgende emner: