Enklere regler for hjemmelading  

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Enklere regler for hjemmelading  

– Ansatte med firmabil må betale skatt for privat bruk. Utgifter til lading skal dokumenteres. Dette har vært så vanskelig at skatteetaten lemper på kravene, sier økonomirådgiver Espen Øren i Simployer.

Arbeidstaker kan bruke skjønn i dokumentasjon av hjemmelading Foto: Laila Sandvold Macdonald

– Utgifter til bil skal fortsatt dokumenteres. For lading åpnes det for å bruke skjønn. Ifølge de nye reglene holder det å dokumentere den sannsynlige ladekostnaden. Det må sannsynliggjøres at de oppgitte strømutgiftene kun gjelder lading av firmabilen. Eksempelvis med egen strømmåler, eller en utgiftsoppgave som viser pris pr kWh, og hvor mye energi som er brukt. I en slik beregning kan gjennomsnittlig strømpris legges til grunn.   

– Arbeidstaker slipper altså å dokumentere hva som faktisk er ladet på bilen. Det finnes apper og brikker for å dokumentere ladekostnaden. Siden det er vanlig at arbeidstaker lader både firma- og privatbil på samme lader, er vår opplevelse at mange arbeidsgivere har utfordringer med å dokumentere ladingen.  

Kan bli dyrt for arbeidsgiver  

Øren tror mange arbeidsgivere kan tape penger på endringen.   

– Det er ikke unaturlig at mange arbeidstakere vil lade elbilen hjemme på natta, da prisen er lav. Når refusjonen fra arbeidsgiver kan gjøres etter en gjennomsnittlig strømpris for måneden, vil kostnaden for arbeidsgiver bli høyere enn faktisk ladekostnad for den ansatte.  

– En måte å løse dette på, er at arbeidsgiver pålegger de ansatte å dokumentere faktisk kostnad. Det er innenfor arbeidsgivers styringsrett. En slik løsning vil sannsynligvis gjøre at arbeidsgiver må dekke kostnader til oppgradering av ladestasjoner, kjøp av brikker eller lignende, som er en engangskostnad.  

Les mer om følgende emner: