Enova-godkjent energirådgiverutdanning 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Enova-godkjent energirådgiverutdanning 

– Endelig er dette på plass, sier Pål Kyrkjebø, avdelingsleder for kurs og etterutdanning i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

ENERGIRÅDGIVNING. Regionsjef Svein Jåtun (t.v.) i Nelfo Sørlandet sammen med elektriker Sigbjørn Myklebust i OneCo, som er i gang med energirådgiver­utdanning

– Siden starten for åtte år siden har Fagskolen Vestfold og Telemark utdannet flere hundre energirådgivere. Like lenge har vi arbeidet for å få utdanningen godkjent av Enova.  

– Det har vært et absolutt krav fra Enova at den som skal bli sertifisert energirådgiver må ha byggteknisk kompetanse. Dette gjaldt kanskje for ti år siden. Da dreide det seg om selve bygget. I dag er det bruken av byggene som gjelder. De blir stadig mer automatisert. Blant annet er ekom blitt så viktig at slike installasjoner skal prosjekteres i forkant. Elektrikeren har like god kjennskap til bruken av bygget som byggmesteren.  

– Poenget med godkjenningen er at selskaper kun får Enova-støtte til energirådgivning om rådgiverne de bruker er sertifiserte.   

– Hvilke tilpasninger var nødvendige for å få godkjent-stemplet? 

– Ordlyden i Enova-kravet var et problem. De påpekte også at vårt kurs ikke ga bygningsteknisk kompetanse. Vi foreslo å endre «tømrerkompetanse» til «annen byggrelevant, teknisk kompetanse». Samtidig delte vi kurset i tre moduler, der den tredje tar for seg bygningsfysikk. Med disse endringene fikk vi ja fra Enova.  

Nettbasert

Kyrkjebø fremhever at det nettbaserte kurset med tre moduler er en god løsning.  

– Her kan de ulike yrkesgruppene plukke det de trenger. Det er kun VVS-teknikere som må ha alle. Hittil har deltakerne tatt alle modulene. Forklaringen er trolig gode forelesere, og at kurset er godt tilpasset deltakerne. Dette kan være alt fra en godt voksen elinstallatør som driver et enkeltpersonforetak, til en nyutdannet elektriker, VVS-tekniker eller byggmester. Med tanke på at de er på ulike steder over hele landet får vi en god, tverrfaglig diskusjon.  

– Hvor mange deltakere er det på hvert kurs? 

– Grensen er på 25. Blir det flere mister de oversikten over hverandre.  

– Er utdanningen til de første deltakerne utdatert?  

– De som har brukt utdanningen i jobben hele tiden, er godt oppdatert. For de som har vært borte fra dette fagområdet de siste årene, vil jeg anbefale å ta utdanningen på nytt. I løpet av denne perioden har det vært en stor teknologiutvikling. 

Kontinuerlige kurs

– Når er neste opptak? 

– Kursene går kontinuerlig. Når det er mer enn ti søkere ser vi på kalenderen for å finne starttidspunkt. Fleksibilitet og forutsigbarhet er helt nødvendig med slike kurs.  

– Hvordan er etterspørselen? 

– Behovet for slik kompetanse er stort. Vi blir også kontaktet av selskaper som vil kjøre interne, spesialtilpassede kurs. Her skal vi eksempelvis i samarbeid med Fagskolen Innlandet gjennomføre et opplegg for Caverion. Vi opplever en virkelig anerkjennelse av utdanningen. 

Tydelig dreining i markedet

Regionsjef Svein Jåtun i Nelfo Sørlandet fastslår at markedet dreier mot lokal strømproduksjon og energieffektivisering.  

– Spesielt på næringsbygg er det økt oppmerksomhet på sistnevnte. Her trengs det elektrofagfolk med kompetanse. Fagskolen i Vestfold og Telemark tilbyr energirådgiverutdanning som er godkjent av Enova.  

Tre treffsikre kurs

– Et annet populært kurs er «Grønne smarte bygg», som ble utviklet med bakgrunn i etterspørsel fra selskapene. Som energirådgiverutdanningen er også dette utviklet i samarbeid med Nelfo og EL og IT Forbundet. Til de første 22 plassene kom det mer enn 70 søknader.  

– Både Nelfo og fagskolene tilbyr kurs i termografering, som henger tett sammen med de to andre kursene. Disse tre kursene gir kompetanse som treffer midt i sentrum av det som trengs i dag. 

“Utsolgt” for lærlinger

På spørsmål om hvordan markedet er på Sørlandet, svarer Jåtun at byggingen av boliger og leiligheter har tørket opp.  

– Dette området er vi usikre på, spesielt til høsten. Medlemmene er forberedt på at det kan komme en brems her. Det er færre prosjekter å regne på. Til gjengjeld er det mye å gjøre i rehabiliteringsmarkedet. Økte strømpriser har også gitt mer arbeid. 

– Samtidig er det store planer for industriutvikling. Utenfor Arendal er byggingen av de første 30 000 m2 av en stor batteri­fabrikk i gang. GE Healthcare i Lindesnes skal utvide anlegget sitt for å øke produksjonen av kontrastvæske. I Åmli er en biozinfabrikk med EU-støtte under planlegging. På litt lengre sikt er det også planer om to hydrogenfabrikker. 

– Denne utviklingen øker behovet for både automatikere, elektrikere og energirådgivere. For tiden er regionen «utsolgt» for lærlinger. Samtidig som medlemmene er i gang med å ansette flere, er konkurransen om lærlingene blitt tøffere mellom de tekniske fagene. 

Les mer om følgende emner: