Enova-støtte til elmopeder og elmotorsykler

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Enova-støtte til elmopeder og elmotorsykler

– Vi gir henholdsvis inntil 15 000 og 25 000 kroner i støtte til lett og tung elmotorsykkel. De som kjøper elmoped får 3 500 kroner. Målsettingen er å få flere til å velge et elektrisk alternativ, sier markedssjef Anna Theodora Barnwell i Enova.

Enova gir inntil 3 500 kroner i støtte til kjøp av elmoped Foto: Enova

– Mens elbiler i fjor utgjorde 64,5 prosent av nybilsalget i Norge, er salget av elektriske motorsykler og mopeder beskjedent. Det trengs også flere modeller på markedet, som dessuten krever teknologiutvikling. Dette er årsaken til det nye støttetilbudet for privatpersoner. 

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide fastslår at regjeringen vil kutte utslipp gjennom å elektrifisere transportsektoren.  

– Norge er et foregangsland når det gjelder elbiler. Det nye støttetilbudet fra Enova skal gjøre det enklere for de som ønsker å kjøpe moped eller motorsykkel å velge et utslippsfritt alternativ. 

Barnwell sier at Enova er en pådriver for at Norge skal nå klimamålene for 2050.  

– Det gjør vi gjennom å støtte de som går foran i teknologiutviklingen, og velger løsninger som ennå ikke har fått fotfeste i markedet.  

– Målsettingen til Enova er ikke å øke det totale salget av moped og motorsykkel, men at kjøretøyene som selges i størst mulig grad skal være elektriske. Vi vil gjøre det litt enklere å ta smarte klimavalg. Ordningen er tidsavgrenset, og vil vurderes løpende ut fra markedsstatus og andre rammebetingelser. 

Fortsatt en vei å gå

– Av nysalg på moped og motorsykkel har moped størst utslippsfri markedsandel med 34 prosent i 2021. For lett og tung motorsykkel er markedsandelen på fire prosent. 

– I tillegg til teknologiutvikling ønsker vi å skape en økt bevissthet i samfunnet om at all energibruk og transport snart skal være utslippsfri. 

– Elektriske mopeder er særlig interessant i et 2050-perspektiv. Ungdom er den største kjøpergruppen for slike kjøretøy. Å bli eier av et utslippsfritt kjøretøy kan både påvirke holdninger og valg resten av livet. 

Les mer om følgende emner: