Et steg i riktig retning for mer vannkraft 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Et steg i riktig retning for mer vannkraft 

– Det er positivt at regjeringen har tatt til seg budskapet fra fornybarbransjen og fjerner høyprisbidraget i statsbudsjettet for 2024. Dette er viktig for å få bygge ut mer fornybar energi. Samtidig er det svært beklagelig at regjeringen ikke reverserer økningen i grunnrenteskatten fra 37 til 45 prosent på vannkraft, sier konsernsjef Steffen Syvertsen i Å Energi.

Å Energi intensiverer arbeidet med vannkraftprosjekter, som kan realiseres innen 2030

– I første halvår i år ga høyprisbidraget og økt grunnrenteskatt oss en økt skatteregning på 600 millioner kroner. Vi har planer om flere vannkraftprosjekter med investeringer på drøyt 11 milliarder kroner. Avviklingen av høyprisbidraget bidrar til større forutsigbarhet, som er avgjørende for når vi skal gjennomføre store investeringer. Vi intensiverer nå arbeidet med vannkraftprosjektene, der flere kan realiseres innen 2030. 

– Siden 2018 er investeringene i fornybar energi i Norge redusert med nesten 40 prosent. I første halvår i 2023 er det installert 225 MW ny kraftproduksjon i det norske kraftsystemet, som er en tidel av nivået i 2020.   

Må gå lenger 

– Investeringer i fornybar energi er viktigere enn noen gang. Statsbudsjettet for 2024 er et steg i riktig retning. For å fortgang i prosjekter som er nødvendig for å skape nye arbeidsplasser, kutte klimagassutslipp og sikre forutsigbare kraftpriser, må regjeringen gå lenger. Det trengs et bredt og langsiktig fornybarforlik som legger til rette for nødvendige investeringer, og sikrer at Norge også i fremtiden blir en fornybarnasjon. 

Les mer om følgende emner: