Etablerer nytt solenergiselskap 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Etablerer nytt solenergiselskap 

På Arendalsuka i går signerte Opplysningsvesenets fond (OVF) og Hydro Rein en avtale om å etablere solkraftselskapet Geisli Energi.

CCO Tor-Ove Horstad (t.v.) i Hydro Rein og direktør Ole-Wilhelm Meyer i Opplysningsvesenets fond undertegner avtalen om å etablere solenergiselskapet Geisli Energi

I første omgang skal det utvikles inntil sju prosjekter på totalt 655 MW på utvalgte eiendommer eid av OVF. Årlig produksjon er beregnet til 330 GWh, med et potensial på ytterligere 400 GWh per år. Hydro Rein er prosjektleder med ansvar for utvikling og bygging av anleggene.  

OVF, som er blant Norges største grunneiere, er gjennom Clemens Kraft godt etablert på vannkraftområdet. Fondet eier flere aktuelle områder med gode solforhold i nærheten av industri. Partene har startet arbeidet med å velge konkrete områder for prosjektene. 

Nå felles klimamål 

– Sammen med OVF skal vi trappe opp våre solkraftambisjoner i Norge. Her samarbeider to tradisjonstunge norske aktører om å levere mer grønn kraft til Norge og norsk industri, sier Tor-Ove Horstad, kommersielt ansvarlig (CCO) og leder for Hydro Rein i Norge. 

– Vi gleder oss til å bidra med mer ren energi til det grønne skiftet. Med denne satsingen forsterker vi også vårt bidrag til utviklingen av Distrikts-Norge, og tar ytterligere grep for å bidra til å nå våre felles klimamål, sier direktør Ole-Wilhelm Meyer i Opplysningsvesenets fond. 

Les mer om følgende emner: