Færre døde i brann

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Færre døde i brann

Dødsbrannstatistikk fra DSB viser at 39 personer omkom i branner i Norge i 2022. Året før var det 41.

De siste ti årene har totalt 421 personer mistet livet i branner i Norge Foto: OBRE

– At brannene har stabilisert seg på et lavere nivå bør motivere alle som driver brannforebyggende arbeid til videre innsats, sier adm. direktør Rolf Søtorp i Brannvernforeningen.  

De siste ti årene har totalt 421 personer mistet livet i branner her i landet. Det gir et årsgjennomsnitt på 42,1. I tiårsperioden før dette døde 607 personer.   

– Utviklingen av lov- og regelverket er en av årsakene til at færre minster livet på denne måten. Dette gjelder eksempel krav til nettilkoblede røykvarslere, og komfyrvakt i nye boliger som ble innført i 2010.  

– Dessuten har mange kommuner etablert samarbeid mellom brann- og helseetatene for å bedre sikkerheten for innbyggerne. I tillegg til dette må kommunene følge opp med fysiske tiltak, som er i samsvar med boevnen til personer som er ekstra sårbare i en brannsituasjon.  

Blant eksempler på fysiske tiltak peker Søtorp på mobile slokkeanlegg, forsterket varsling med både lyd, vibrasjon og lys, inventar i materialer med redusert brennbarhet og røykvarslere med direktekobling til varslingssentral. 

Les mer om følgende emner: