Færre konkurser i 2021

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Færre konkurser i 2021

Ifølge konkursstatstikken til Dun & Bradstreet gikk 3 331 selskaper konkurs i fjor. Samtidig ble 1 599 virksomheter tvangsavviklet av myndighetene.

Sammenliknet med 2020 er antall konkurser i bygg- og anleggsbransjen økt med 4,6 prosent i 2021

Sammenlignet med 2020 er antall konkurser og tvangsavviklinger redusert med 9,8 prosent. Størst nedgang i konkursene er det i hotel- og restaurantbransjen med 36 prosent.

– Antall konkurser har holdt seg lavt i 2021, med nedgang gjennom hele året bortsett fra en liten økning i april. Dette skyldes nok i stor grad støtte fra myndighetene og muligheten til å utsette innbetaling av skatter og avgifter, sier analytiker Brit Elise Melhus i Dun & Bradstreet.

Hun frykter økning i konkursene i 2022, da disse avgiftene forfaller til betaling samtidig med ordinære terminer.
– Dessuten er kompensasjonsordningene langt fra like gunstige som før. Ifølge analyser vi har gjort vil kun en av fem bedrifter være kvalifisert til å søke om støtte i kompensasjonsordningen som kom før jul. Det er også lagt til andre kriterier som begrenser dette ytterligere. Derfor er det ikke overraskende om det kommer flere konkurser, spesielt i restaurantbransjen.

Flere konkurser i bygg og anlegg

I bygg og anlegg, som er den mest konkursutsatte bransjen, har antall konkurser og tvangsavviklinger økt med 4,6 prosent.Alle fylker har færre konkurser og tvangsavviklinger i fjor enn i 2020. Den største nedgangen er i Troms og Finnmark med 26,1 prosent, og Nordland med 20,1 prosent. I Vestfold og Telemark er den på 17,5 prosent, i Oslo 15,9 prosent og Viken to prosent.

Les mer om følgende emner: