Færre kvinner søker på fagskolene 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Færre kvinner søker på fagskolene 

Ved årets samordnede opptak til fagskolene har 7 967 søkere fått tilbud om studieplass, som er en liten nedgang fra året før.

2 690 kvinnelige og 5 277 mannlige søkere har fått tilbud om studieplass på fagskolene i Norge Foto: Colourbox

2022 er det første året der majoriteten av studieplasser og antall søkere er til nett- eller samlingsbaserte studier. 

– 60,6 prosent av søkerne har fått tilbud om et nett- eller samlingsbasert studium, sier direktør Sveinung Skule i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. 

Totalt søkte 12 232 personer om opptak til høyere yrkesfaglig utdanning gjennom Samordna opptak. Den største andelen tilbud om studieplass er gitt på utdanningsområdene teknologiske fag (4 196) og helsefag (1 680). 

– De siste årene har det vært en endring i retning av mer fleksible utdanninger. Likevel er det fortsatt de samme utdanningsområdene som utgjør hovedvekten, sier Skule. 

2 690 kvinnelige og 5 277 mannlige søkere fått tilbud om studieplass. Dette utgjør en kvinneandel på 33,8 prosent (ned fra 36 prosent i 2021), og en mannsandel på 66,2 prosent (opp fra 64 prosent i 2021). 

– Mens kvinner utgjør mesteparten av opptaket til universitet og høyskoler, er bildet motsatt for fagskoleopptaket. 

Les mer om følgende emner: