Færre unge vil ta mer utdanning 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Færre unge vil ta mer utdanning 

Andelen 15-25 åringer som planlegger å ta mer utdanning etter videregående opplæring er de to siste årene redusert med sju prosent.

- Det er svært positivt at flere unge planlegger å ta høyere yrkesfaglig utdanning, sier Sveinung Skule, direktør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

I samme periode er andelen unge i grunnopplæringen som planlegger å ta mer utdanning på universitet eller høyskole redusert med ti prosent. Det viser en fersk kartlegging fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.  

– Ifølge undersøkelsen er det fem prosent flere som planlegger å ta høyere yrkesfaglig utdanning. Med tanke på at Norge har et stort behov for fagfolk er dette svært positivt, sier direktør Sveinung Skule i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.  

– To av tre sier at høy lønn er ganske eller svært viktig, som er en økning på 14 prosent fra 2021. Selv om flere unge er opptatt av høy lønn enn før, er det viktigste at fagområdet interesserer dem. Nesten åtte av ti voksne svarer i en tilsvarende undersøkelse at de har andre kriterier for valg av yrke nå, sammenlignet med da de var 20 år eller yngre. 

– Halvparten av de unge synes det er vanskelig å forstå hvilke jobber de kan få med ulike utdanninger. Like mange svarer at det er vanskelig å velge riktig utdanning.  

 – Internett er den foretrukne informasjonskanalen for ungdommen. Undersøkelsen viser også at mer enn halvparten ønsker å snakke med en veileder ansikt til ansikt. En kombinasjon av gode digitale verktøy, og kvalitet i karriereveiledningen i skolen er viktig for å hjelpe ungdom med å velge riktig. 

Les mer om følgende emner: