Får 55 ladepunkter for tunge kjøretøy   

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Får 55 ladepunkter for tunge kjøretøy   

Oslo kommune gir 25 millioner kroner i støtte til 27 nye offentlig tilgjengelige ladepunkter for lastebiler og busser i Oslo, som skal være installert innen sommeren 2024.

Oslo får 27 nye ladepunkter for tunge kjøretøy Foto: Christian Tunge, Oslo kommune

Disse kommer i tillegg til de 28 ladepunktene det ble gitt støtte til i 2022, samme år som tilskuddsordningen ble lansert. Kommunen kan bidra med inntil 80 prosent av kostnadene til installasjonene.   

Det er Oslobuss, Eviny og Recharge som får støtte i siste søknadsrunde. Før ordningen ble lansert i fjor, var det kun to offentlige ladepunkter for tunge kjøretøy i hovedstaden.  

– Alle søknadene i denne runden skåret høyt på våre kriterier. Derfor gir vi tilsagn til alle. Det er en ekstra bonus at to av søkerne etablerer ladere med effekt på minimum 350 kW, sier teknologirådgiver Bergljot Tjønn i Klimaetaten i kommunen.   

Tungtransporten utgjør 14 prosent av totalutslippene i Oslo. I fjor var 24 prosent av alle solgte lastebiler på mer enn 3,5 tonn i byen elektriske. Klimaetaten fastslår at for å lykkes med å nå målsettingen om en utslippsfri hovedstad innen 2030, er vare- og nyttetransporten nødt til å gå over på elektrisitet eller biogass.  

Les mer om følgende emner: