Får 67 millioner til utslippsfrie hurtigruteskip

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Får 67 millioner til utslippsfrie hurtigruteskip

Sammen med 13 selskaper får Hurtigruten Norge 67 millioner kroner i støtte til prosjektet «Sea Zero», som skal utvikle bærekraftige hurtigruteskip.

En viktig målsetting med Sea Zero-prosjektet er å sette nye standarder for energieffektivisering av skip. På bildet MS Nordlys Foto: Ole C. Salomonsen/Hurtigruten Norge

Støtten kommer fra Grønn Plattform, en ordning som skal bidra til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn omstilling og lavere klimagassutslipp. Den forvaltes av Forsk­ningsrådet, Innovasjon Norge og Siva. 

– Dette betyr at vi er i rute med planene om å seile vårt første nullutslippsskip innen 2030. Det er gledelig at myndighetene bidrar med finansiering, slik at norsk maritim næring kan utvikle den beste teknologien på dette området. Målsettingen er å gjøre Norge ledende på grønn skipsfart og gi landet nye inntekter, sier adm. direktør Hedda Felin i Hurtigruten Norge.  

Det er Sintef som skal lede arbeidet. Med de tildelte midlene er forsknings- og utviklingsdelen av prosjektet satt i gang. 

Med å utvikle og demonstrere utslippsfrie skip for Hurtigruten Norge, er ambisjonen til Sea Zero å muliggjøre nullutslipps person- og godstransport langs norskekysten innen 2030. 

Totalt skal det brukes rundt 123 millioner kroner på prosjektet. Her bidrar partnerne med drøyt 56 millioner kroner. 

I august i fjor ble en mulighetsstudie som vurderer teknologi- og drivstoffvalg for de nye skipene klar. Den peker både på moderne batterier og økt energieffektivisering. 

Les mer om følgende emner: