Får 87 millioner til elektriske sjøfly  

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Får 87 millioner til elektriske sjøfly  

I løpet av 2025 skal Elfly Gruppen utvikle verdens første kommersielle elektriske sjøfly. Enova støtter prosjektet med 87 millioner kroner. Prototypen har ni seter, og en rekkevidde på minst 170 km.

Elfly Gruppen satser på elektriske sjøfly

Flyet skal ha to elektriske motorer som får energi fra rundt 1,5 tonn med batterier. De skal ligge nederst i skroget og gi flyet et lavt tyngdepunkt, som er gunstig i bølger. 

– Prosjektet kan bidra til innovasjon og utvikling av teknologien som trengs for å kutte utslipp i luftfarten. Det presenterer en ny måte å tenke luftfart på, og kan redusere vedlikeholds- og driftskostnader, sier markedsdirektør Astrid Lilliestråle i Enova. 

– Målsettingen er å tilby fleksibel og hurtig transport fra sentrum til sentrum med sjøfly. Dette åpner muligheter for videreutvikling av kortbanenettet og «nye» flyplasser uten anleggskostnader og naturødeleggelser, sier Eric Lithun, CEO i Elfly Gruppen. 

Les mer om følgende emner: