Fikk 100 nye medarbeidere i 2023

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Fikk 100 nye medarbeidere i 2023

– I fjor ansatte vi 100 personer, som resulterte i en rekordomsetning på 363 millioner kroner. Dette er 59 millioner mer enn i 2022. For å nå målsettingen om en halv milliard kroner i 2025 trenger vi flere elektrofagfolk. Her er lærlinger en viktig rekrutteringskanal, sier lærlingkoordinator Evelyn Vedholm Heggen i Helgevold Elektro, som har hovedkontor på Sandeid på Haugalandet.

I forrige måned samlet Helgevold Elektro alle sine 60 lærlinger fra 12 avdelinger til et fellestreff. For å nå målsettingen om en halv milliard kroner i 2025 trenger selskapet flere elektrofagfolk Foto: Helgevold Elektro

– Fordelt på hovedkontoret og 11 avdelinger, blant annet i Bergen og på Stord, har vi 60 lærlinger. Dette gjelder både elektrikere, telekommunikasjonsmontører og automatikere, med den førstnevnte gruppen som den største. Totalt er det 316 ansatte i selskapet.

Felles lærlingetreff

– I år samlet vi for første gang alle lærlingene til et felles arrangement, der de fikk muligheten til å treffe hverandre, lære mer om bedriftskulturen og bli oppdatert på aktuelle områder. Her satte vi blant annet søkelyset på sykefravær, HMS, elinstallasjoner i landbruket, elkontroll, smarthus og alarm og sikkerhet. Tilbakemeldingene fra lærlingene er svært positive. Vi satser på å gjenta opplegget neste år.

26 nye lærlinger til høsten

– Vi gjennomfører hele utdanningsløpet for lærlingene uten å bruke opplæringskontor. Dette har vi lang erfaring med. Her har vi et opplegg som fungerer bra. De aller fleste består fagprøven, og tar imot tilbudet om å bli fast ansatt hos oss.

– I vårt område er det tre videregående skoler med elektrolinjer, som gir et godt rekrutteringsgrunnlag. Til de 26 lærlingene vi tar inn i høst var det 100 søkere. Vi har også utplasseringselever fra Vg2. Mange av disse blir fast ansatte.

– Gjennom hele utdanningsløpet blir hver lærling fulgt opp av en montør. Dessuten har vi to årlige utviklingssamtaler. For å forberede lærlingene best mulig til fagprøven får de prøve seg på ulike oppdrag, som også er med på å øke motivasjonen og interessen for elektrofaget.

– Samtidig er vi opptatt av å skape et godt arbeidsmiljø og god trivsel for de ansatte. Her har vi en egen velferdsgruppe, som eksempelvis inviterer til fjellturer og bowling med pizza. Dette er populære sosiale tiltak med god deltakelse.

Treffer ungdommen

– Vi vil møte ungdommen så tidlig som mulig. Derfor besøker vi jevnlig ungdomsskoler og videregående skoler. Dessuten har vi stand på utdanningsmesser, der blant annet våre kvinnelige montører forteller om sine erfaringer med å arbeide i elektrobransjen.

– En gang i året har vi også åpnet hus. Her inviterer vi ungdommen til å besøke oss, presenterer selskapet og snakker om yrkesmulighetene i elektrofaget.

Eget kvinnenettverk

På spørsmål om andelen kvinnelige ansatte i selskapet, svarer Vedholm Heggen at ambisjonen er 20 prosent innen 2025.

– Dette gjelder både inne- og utepersonell, montører og ingeniører. Med 22 fast ansatte montører, seks lærlinger og fire som kommer til høsten, må vi gjøre en rekrutteringsjobb på utepersonell. Med den høye målsettingen signaliserer vi både at vi ønsker flere kvinner, og skal anstrenge oss på dette området. Blant annet skal vi etablere vårt eget kvinnenettverk, med den første samlingen i april.

– De siste årene har det vært økende oppmerksomhet på jenter i elektrobransjen, blant annet med prisen «Elektrokvinnen». Dessuten gjør kvinnenettverk som «Montørjentene» en god jobb både for å beholde kvinner i bransjen, og rekruttere nye. Det er også eksempler på selskaper som inviterer til jentetreff, som SG Armaturen. To av våre montører deltok nylig på årets arrangement. For å klare å rekruttere flere kvinner må hele bransjen være med. Vi er klare til å gjøre vår del.

Egen skole

– Med Helgevold-skolen oppdaterer og øker vi kompetansen til de ansatte. Eksempelvis tilbyr vi kurs på områder som alarmanlegg, NEK 400 og Future home strømkontroll. Her bruker vi både interne kursledere og leverandører. En del ansatte har også god erfaring med Elflix, som er Nelfo sin kompetanseplattform.

Full sysselsetting

Vedholm Heggen fastslår at det blir full sysselsetting for Helgevold Elektro i 2024.

– En stor del av omsetningen vår kommer fra industrien. Her er vi i gang med store prosjekter, som blant annet Johan Castberg-feltet og et fiskeoppdrettsanlegg til HIMA Seafood på Rjukan. Med en stor ordreserve trenger vi flere fagfolk. Rekruttering er en kontinuerlig pågående prosess.

Les mer om følgende emner: