Fjerner årlig to tonn kvikksølv 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Fjerner årlig to tonn kvikksølv 

– I 2023 skal de siste kvikksølvholdige lysrørene fases ut. Dette vil årlig fjerne to tonn kvikksølv fra det europeiske markedet. Samtidig skapes et milliardmarked for elinstallatørene, sier rådgiver Oddvin Breiteig i Nelfo.

MER STRØM. Utfasingen av kvikksølvholdige lysrør vil frigjøre store mengder strøm, som blant annet kan brukes til ny industri og elektrifisering av transportsektoren

– Det starter i februar neste år. Da fases T2, T12 og kompaktlysrør ut. I august neste år skjer det samme med T5 og T8.   

– Kvikksølv har lenge vært forbudt i flere elektriske og elektroniske produkter. Også lyskilder. Noen kvikksølvholdige lysrør og sparepærer har vært unntatt fra forbudet fordi det har manglet alternative lyskilder. De som fases ut nå blir brukt på kontorer, arbeidsplasser, skoler og i boliger og industrilokaler.   

– T5 og T8 er et virkelig volum-marked. Da PCB-holdige kondensatorer i datidens lysarmaturer ble faset ut i perioden 2004-2008, var det nettopp disse som var de moderne erstatningsproduktene. I dag erstatter LED-lyskilder og -kit de kvikksølvholdige lysrørene.    

Lang prosess

– Det går nok en del år før det siste lysrøret er skiftet. Eksisterende lyskilder kan brukes til de slutter å fungere. Det er også tillatt å selge lysrør som er på lager. Fra den gitte datoen i 2023 er det ikke lenger tillatt å produsere og sende dem på markedet.   

– Elinstallatørene må kontakte leverandørene for å oppdatere seg på endringene som kommer. De må være klare til å gi kundene råd. Samtidig er dette en god anledning til å vurdere om hele lysanlegget bør skiftes, og installere moderne styringssystemer.  

– Elinstallatørene bør bruke muligheten de kan få til å gjøre lønnsomhetsberegninger, og vise kundene hvordan moderne belysning kan øke komforten og lyskvaliteten. Interessegruppa for energi­effektivisering (IEE) har verktøyene som trengs til dette.   

Raskere tilbakebetaling

Er de nye lysrørene og armaturene dyrere enn den gamle belysningen?  

– De er nok dyrere. Sannsynligvis vil prisene falle raskt når volumene øker, slik det har skjedd med andre LED-produkter. Det er også viktig å se investerings- og driftskostnadene samlet. Det gjør det mer lønnsomt å skifte.  

– Sannsynligvis blir det høye strømpriser de neste årene. Da går det raskere å tilbakebetale oppgraderte lysinstallasjoner.   

Kinderegg

Breiteig påpeker at å skifte gamle lysrør gir dobbel gevinst.   

– Store mengder kvikksølv, som er et svært farlig stoff, blir fjernet. Dessuten utgjør belysning i bygg et årlig strømforbruk på sju TWh. Dette tilsvarer ti prosent av det årlige strømforbruket i bygningsmassen i Norge. Med LED kan forbruket reduseres betydelig.   

– Nelfo har nylig initiert et arbeid for å kartlegge totalvolumet av lyskildene som fases ut i norske bygg. Dette blir et milliardmarked. Ny belysning vil også frigjøre store mengder strøm, som blant annet kan brukes til ny industri og elektrifisering av transportsektoren.  

– Utskiftingen kan bli et kinderegg. I tillegg til miljøgevinsten, kan elinstallatørene hjelpe kunden med lønnsom energieffektivisering. Ny belysning øker også trivselen og kvaliteten på bo- og arbeidsmiljøet. Andre positive effekter er økt produktivitet og lavere sykefravær. 

Må være klar

Hvilke erfaringer er det med slike utfasingsprosesser?  

– Mest sannsynlig går det bra også denne gangen. Med tanke på at dette er et volum-marked, vil det nok ta tid. Likevel er det viktig å være klar for arbeidet som starter neste år.   

– Forbudet som trer i kraft i 2023 er tatt inn i EU-direktivet «Restrictions on Hazardous Substances» (RoHS), som blant annet forbyr kvikksølv i elektriske og elektroniske produkter.  

– I Norge er direktivet tatt inn i «Produktforskriften», som forvaltes av Miljødirektoratet. 

Kvikksølv  
» Kvikksølv forekommer som flere kjemiske forbindelser, som alle er svært skadelige. Kan være farlig for utviklingen til foster og barn, og gi alvorlige skader på organer og nervesystem.  

» Forbindelsene brytes langsomt ned, og blir konsentrert oppover i næringskjeden. Kvikksølv har også svært lang påvirkning på miljø og helse. 

Les mer om følgende emner: