Flat utvikling i Skandinavia

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Flat utvikling i Skandinavia

Til tross for leveranseutfordringer og prisøkninger melder Veidekke om god etterspørsel i entreprenørmarkedet i Skandinavia.

Veidekke regner med at det skandinaviske bygg- og anleggsmarkedet holder seg jevnt godt de neste årene Foto: Laila Sandvold Macdonald

For private yrkesbygg har ordreinngangen vært større enn forventet. Også når det gjelder boliger er etterspørselen god. De to neste årene forventer selskapet en flat markedsutvikling.

Ved inngangen til året var investeringsnivået i anleggsmarkedet høyt. Den kraftige veksten i Sverige vil trolig avta noe. I Norge mener Veidekke det er utsikter til ny vekst, etter en midlertidig nedgang i 2020.
Selskapet tror også at økningen på samferdselsområdet vil fortsette. I Sverige vil den omfattende satsingen på vei avta noe, mens det fortsatt vil være vekst i jernbanemarkedet.

Les mer om følgende emner: