Flere bøker og VR 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Flere bøker og VR 

– De siste årene har vi laget nye lærebøker i forbindelse med nye læreplaner for videregående skole som ble innført for Vg1 i 2020 og Vg2 i 2021. Her har vi utgitt to for VG1 og seks for VG2, sier forlagssjef Synnøve Haram i Elforlaget.

KVALITETSPRODUKTER. Forlagssjef Synnøve Haram (t.v.), redaktør Espen Bakke og manusredaktør Selma Kalac i Elforlaget lager kvalitetsprodukter, som gjør læringen mer spennende. Her er de sammen med fagsjef Åge Lauritzen (t.h.) i Nelfo, som har vært rådgiver for VR-brilleløsningen til Elforlaget

– De siste årene har vi laget nye lærebøker i forbindelse med nye læreplaner for videregående skole som ble innført for Vg1 i 2020 og Vg2 i 2021. Her har vi utgitt to for VG1 og seks for VG2.  

– I år kommer det nye læreplaner for Vg3. Her er planen i løpet av høsten å bli ferdig med fire nye lærebøker.  

– Det er en klar trend at flere brukere blir digitale. Dette viser salget av våre nyeste lærebøker. Her valgte mer enn 60 prosent digitale versjoner. Vi regner med det samme på VG3-bøkene. 

– Vi er også opptatt av at produktene våre skal være bærekraftige. I denne strategien passer ikke papirbøker så godt inn. Vi arbeider for at flere skal velge elektronisk læremateriell. Her har vi eksempelvis utgitt en bok om datateknologi og elektronikk for Vg2, som kun er digital. Vi skal dessuten gi ut en ny bok for VG3 om data og informasjonsteknologi, som også kun er digital.  

Trener med VR-briller

– Elforlaget har dessuten utviklet en VR-løsning, der lærlinger og montører uten fare kan trene på strømsatt anlegg. Dette er en fin måte å få elsikkerheten inn i ryggmargen på. 

– Løsningen er presentert på flere arrangementer, som Eliaden i år. Her sto de yngste elektrikerne i kø for å prøve VR-brillene. Vi kjører samme opplegg på Årskonferansen til Nelfo i november. Målgruppen her er ledelsen i medlemsbedriftene. 

– Noen skoler og opplæringskontor har kjøpt løsningen. Vi regner med at flere vil bruke den etter hvert som VR-briller blir et mer vanlig verktøy i elinstallasjonsbransjen.   

VR-briller. På Eliaden i år prøvde Jonas Myrabakk i ElektroNord VR-briller for å installere på strømsatt anlegg Foto: Laila Sandvold Macdonald
I fremste rekke

Haram forteller at Elforlaget tilbyr mer enn 100 titler, blant annet 33 fagbøker.  

– De fleste av disse er digitale. Her arbeider vi med en ny håndbok om lading av elbiler. Planen er også å lage en om ekom. Selvfølgelig blir disse digitale.  

– Elforlaget er størst på sitt område i Norge. Vi er opptatt av å lage kvalitetsprodukter, som gjør læringen mer spennende og tilpasset målgruppen. Dette skal vi blant annet gjøre med flinke forfattere som har lang bransjeerfaring. 

– Vi har satset på digital opplæring i mange år. Her ligger vi i fremste rekke. Denne posisjonen skal vi styrke. 

Les mer om følgende emner: