Flere jenter søker guttedominerte utdanningsprogram 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Flere jenter søker guttedominerte utdanningsprogram 

51 prosent av søkerne til videregående opplæring for skoleåret 2023-2024 har yrkesfag som førsteønske.

Søkingen i år til videregående opplæring viser at flere jenter velger tradisjonelt guttedominerte utdanningsprogram

Blant dem er det flere jenter som velger elektro og datateknologi og teknologi- og industrifag. Trenden er at flere jenter søker tradisjonelt guttedominerte utdanningsprogram.

– Ungdom følger i stor grad kjønnsmønstre når de søker videregående opplæring. De siste årene har imidlertid flere jenter valgt fag som har vært dominert av gutter, sier Irene Hilleren, avdelingsdirektør for statistikk og dataforvaltning i Utdanningsdirektoratet. 

– Mens rundt 60 prosent av ungdommene i Møre og Romsdal, Nordland og Troms og Finnmark satser på yrkesfag, er andelen i Oslo på 25 prosent. 

– Økningen i antall søkere er størst i teknologi- og industrifag. Her er det 1 100 flere på vg1 enn i 2019. Nedgangen er størst i helse- og oppvekstfag både til skole og læreplass, med 1 700 færre søkere enn i 2020. 

Søkingen i år til videregående opplæring viser at flere jenter velger tradisjonelt guttedominerte utdanningsprogram 

Les mer om følgende emner: