Flere ladestasjoner for tunge elkjøretøy

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Flere ladestasjoner for tunge elkjøretøy

Fem selskaper får totalt 60 millioner kroner i Enova-støtte for å bygge ladestasjoner for tunge elkjøretøy i Sør-Norge. Disse skal være ferdige senest våren 2025.

Snart kan tunge elektriske kjøretøy kjøre mellom de store byene i Sør-Norge Foto: Enova

– Veitrafikken utgjør 18 prosent av totalutslippet av klimagasser i Norge. Vi støtter de som går foran. Med disse ladestasjonene blir det enklere for tungtransporten å velge utslippsfritt, og bruke elektriske lastebiler på lange transportetapper, sier adm. direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

– Vi tror markedet vil ta godt imot de nye underveisladerne. Dette er et modent marked med profesjonelle aktører. Vi skal bidra til å fremskynde overgangen til utslippsfri tungtrafikk.

I Norge er knapt to prosent av lastebilene utslippsfrie, mens mer enn ti prosent av nye lastebiler som selges er elektriske. Målsettingen for nysalget i 2030 er økt til 100 prosent. Flere ladestasjoner er en forutsetning for at dette skal være mulig.

Med Enova-støtten skal det bygges 19 ladestasjoner, med totalt 108 ladepunkt. De skal installeres langs korridorene Oslo-Svinesund, Oslo-Stavanger, Oslo-Bergen og Oslo-Trondheim.

Enova støtter også tre stasjoner utenfor disse områdene. Fellesnevneren er at dette er veistrekninger som er sterkt trafikkerte av tung godstrafikk.

Fire årlige søknadsfrister

Støtteprogrammet blir gjennomført som en konkurranse, der vinnerne tilbyr mest mulig installert ladeeffekt per støttekrone. Ordningen, som er planlagt å vare i inntil to år med omtrent fire årlige søknadsfrister, understøtter “Plan for ladestasjoner for tunge kjøretøy langs riksvei” som er utarbeidet av Statens vegvesen.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård fastslår at utslippene fra tungtransporten må kuttes kraftig for å nå klimamålene.

– Å legge bedre til rette for elektriske lastebiler og busser var en viktig del av ladestrategien regjeringen la frem for ett år siden. Jeg er glad for at det kommer stadig flere ladestasjoner for tunge kjøretøy.

Les mer om følgende emner: